Chór parafialny GAUDEAMUS

I tak się zaczęło około 1980 roku z inicjatywy księdza Proboszcza Franciszka Holi Pani Urszuli Samlik stworzyła grupę śpiewających dzieci. Ówczesna Siostra Katechetka nie zachęcała dzieci do śpiewu, poprzez lepsze oceny z religii. Schola dziecięca się wykruszyła, ale zaczęli przychodzić dorośli. Do takich niestrudzonych śpiewaków zaliczał się Pan Władek Kasztura. Od zawsze była i jest Pani Ania Czendlik-Ochman. Od kilku lat chór prowadzi Pani Małgosia Borowska. Obecnie chór tworzą ludzie dorośli, dla których śpiewa i muzyka są życiową pasją. W skład repertuaru wchodzą przede wszystkim pieśni sakralne. Przez te wszystkie lata akompaniuje Pani Halina Serwach. Śpiewają na uroczystościach świątecznych w obu kościołach, na jubileuszach i jak ktoś poprosi. Próby odbywają się w czwartki o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr. 6. Tak jak każdy chór potrzebują nowych chętnych, dla których 90 minut w tygodniu to nie strata czasu. Ksiądz Proboszcz zaprasza chórzystów, do salki na spotkanie towarzyskie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zakończenie roku szkolnego.
Może czekamy właśnie na Ciebie... 

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła