Świątynia Miłosierdzia Bożego

Kalendarium:

 

20 czerwca 1983 – parafianie uczestniczyli w spotkaniu papieża Jana Pawła II z wiernymi na lotnisku w Katowicach. Wtedy też Ojciec Święty poświęcił kamień węgielny pod budowę Kościoła Miłosierdzia Bożego. 

5 maja 1986 – poświęcenie krzyża i terenu pod budowę Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Inicjatorem budowy był ks. proboszcz Franciszek Holi, ktory w porę dostrzegł to, że w tak rozległej parafii zaczyna gwałtownie przybywać mieszkańców. Kościół pw. Opatrzności Bożej niestety już nie wystarczał.

30 czerwca 1986 – rozpoczynają się regularne msze św. na terenie budowy kościoła w Kalembicach.

5 kwietnia 1987 – Msze święte przeniesione zostały do tymczasowej kaplicy w Kalembicach.

28 października 1987 – W parafii rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

25 marca 1992 -  papież Jan Paweł II na mocy wydanej bulli Totus Tuus Poloniae Populus utworzył Diecezję Bielsko-Żywiecką, której nasza parafia stała się częścią.

20 lutego 1994 – w kościele Miłosierdzia Bożego w prezbiterium zawisła drewniana rzeźba przedstawiająca Jezusa Zmartwychwstałego. Dzieło wykonał rzeźbiarz Zygmunt Brachmański z Katowic.

24 września 1994 – odbyła się Uroczystość Konsekracji Kościoła Miłosierdzia Bożego w Kalembicach pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp. Tadeusza Rakoczego.  W obchodach uczestniczyło prawie 2000 parafian. Było to uwieńczenie działa, któremu trud poświęciło wielu parafian.

10 grudnia 1997 – w Kościele Miłosierdzia Bożego zawieszono trzy dzwony.

sierpień 1998 – w parafii Opatrzności Bożej odbywa się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

10 marca 2000 roku – w kościele Miłosierdzia Bożego zawieszono drogę krzyżową wykonaną przez Zygmunta Brachmańskiego.

2012 – dokonano remontu elewacji kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, jak również wymalowano jego wnętrze.

23 czerwca 2013 – parafianie wraz z ks. proboszczem Franciszkiem Holim świętowali Jego złoty jubileusz kapłaństwa.

17 sierpnia 2014 – po 36 lat posługi kapłańskiej w naszej parafii ks. proboszcz Franciszek Holi pożegnał się z parafianami oraz przeszedł na emeryturę.

23 sierpnia 2014 – administratorem naszej parafii zostaje ks. Stanisław Furczoń

2 września 2014 – w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odbyła się msza prymicyjna biskupa Tadeusza Zbigniewa Kusego.

20 sierpnia 2015 – przeniesione zostaje probostwo pod w Kalembicach. W tym samym czasie na prośbę ks. Stanisława Furczonia  w naszej parafii po raz pierwszy pojawia się drugi kapłan. Ks. wikariuszem zostaje Jacek Moskal.

26 – 27 października 2015 - w parafii Opatrzności Bożej odbywa się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Faustyny.

październik 2015 – oficjalnie ukończono budowę Kościoła Miłosierdzia Bożego, a Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  pozwala na oddanie go do użytku.

9  grudnia 2015 – wybudowano budynek gospodarczy przy kościele w Kalembicach.

marzec 2016 – rozbudowano istniejący parking przy kościele Miłosierdzia Bożego.

kwiecień 2016 – rozpoczęła się peregrynacja Tryptyku Miłosierdzia Bożego w domach parafian. Dokonano ocieplenia sklepienia kościoła Opatrzności Bożej.

lipiec 2016 – odbyły się XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Parafianie przez tydzień przyjmowali pielgrzymów z Padwy w swoich domach.

26 sierpnia 2016 – po rocznej posłudze kapłańskiej ks. wikariusz Jacek Moskal odchodzi z naszej parafii. Na jego miejsce przychodzi ks. wikariusz Grzegorz Gaweł.

13 maja 2017 - powstaje kaplica pw. Matki Boskiej Fatimskiej, gdziej pojawia się także jej figura.

7 października 2017 - nasza wspólnota włączyła się w ogólnopolską akcję Różaniec do Granic.

7 listopada 2017 - powstaje grota św. Barbary wraz z figurą patronki górników.

11 grudnia 2017 - zostaje wprawiony witraż przedstawiający scenę Zesłania Ducha Świętego.

17 lutego 2018 - zostaje powołany dziecięcy zespół muzyczny Aeternum.

20 marca 2018 - w kościele pojawia się figura świętego Józefa.

25 marca 2018 - zostają wprawione pierwsze cztery witraże, ukazujące uczynki miłosierdzia.

22 października 2018 - zakupiono nowe organy. Stary instrument powędrował do kościoła Opatrzności Bożej.

31 października 2018 - ukończono dwuletnią budowę ogrodzenia, które otacza kościół w Kalembicach, a także wprawiono cztery kolejne ołtarze, ukazujące uczynki miłosierdzia. W międzyczasie zostają także wprawione dwa witraże w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.

5 sierpnia 2019 - kapłańską posługę kończy ks. Grzegorz Gaweł.

15 sierpnia 2019 - dziękowaliśmy za 40-lecie posługi misjonarskiej ks. biskupa Zbigniewa Kusego i jego siostry Zofii.

24 sierpnia 2019 - posługę kapłańską w naszej parafii rozpoczyna ks. Adrian Trzopek.

22 grudnia 2019 - w prezbiterium zostaje zainstalowany Tryptyk Miłosierdzia Bożego, namalowany przez Radosława Plucińskiego.

Marzec 2020 - początek długotrwałego okresu pandemii, trudnego doświadczenia również w wymiarze duchowym.

24 maja 2020 - Ukończono Ołtarz Miłosierdzia Bożego oraz wprawiono bramę główną z napędem elektrycznym.

6 grudnia 2020 - w Kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej zawisnął obraz przedstawiający "Dzieci Fatimskie", namalowany przez Radosława Plucińskiego.

 

W galerii zostały zamieszczone zdjęcia, które były wykonane podczas budowy.
Jeśi ktoś z Państwa posiada w swoim prywatnym archiwum zdjęcią związane z budową kościoła Miłosierdzia Bożego lub Opatrzności Bożej to prosimy o kontakt mailowy parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl .  

 

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła