Księża pochodzący z parafii

Ks. Paweł Lipka - ur. w 1911 r. w Kalembicach. Po ukończeniu Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w 1931 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28.06.1936 r. w Prokatedrze Śląskiej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, a w dniu następnym pierwszą mszę odprawił w kościele parafialnym w Cieszynie. Objął zastępstwo w parafii w Woszczycach koło Żor, następnie został wikarym w Warszowicach, Chorzowie i Goduli. Po przejęciu Zaolzia przez Polskę w 1938 r., ks. Lipka objął stanowisko katechety w Niemieckiej Lutyni. Po wybuchu wojny, został wysłany jako administrator do Gnojnika. Po aresztowaniu ks. Józefa Brzenski został przeniesiony do Hażlacha, gdzie przebywał do końca wojny, następnie został wikarym w Krasowach. 26 kwietnia 1946 r., po ciężkiej chorobie, zmarł w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Ks. bp. Tadeusz Zbigniew Kusy OFM - urodził się w Cieszynie 2 grudnia 1951. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach, przyjmując w czasie obłóczyn imię zakonne Zbigniew 31 sierpnia 1969. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 w katedrze katowickiej. 31 maja 2014 papież Franciszek mianował gobiskupem koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro. Sakry biskupiej udzielił mu 15 sierpnia 2014 abp Dieudonné Nzapalainga, współkonsekratorami byli biskupi Albert Vanbuel SDB oraz Stanislas Lukumwena Lumbala OFM . 27 września 2015 został mianowany biskupem diecezjalnym. W wieku 72 lat, w Niedzielę Zmartwychstania Pańskiego 31 marca 2024 zmarł w Bangoro, w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ks. prałat prof. dr hab. Józef Budniak urodził się 16 marca 1952 roku w Cieszynie. Po odbyciu  studiów  teologicznych w WŚSD w Katowicach został przez Ks. Biskupa Ordynariusza Dr. Herberta Bednorza w roku 1981 w Katowicach wyświęcony na  kapłana. Obecnie sprawuje funkcję diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego. W 2011 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 2004 roku zamieszkuje w naszej parafii.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła