UFAJMY BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Dziś w naszej parafii odbyła się uroczysta suma odpustowa ku czci Opatrzności Bożej. Mszy świętej przewodniczył nasz ks. proboszcz Stanisław Furczoń, a wspólnie z nim koncelebrował zaproszony do naszej parafii ks. Czesław Bloch - sercanin, ubiegłoroczny rekolekcjonista. Czcigodny gość wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym odniósł się do dzisiejszej Ewangelii św. Marka, gdzie Jezus ucisza burze, a także podzielił się własnymi doświadczeniami obecności Opatrzności Bożej w jego życiu.

Podczas uroczystości świętowaliśmy także 35-lecie święceń prezbiteratu naszego księdza proboszcza. Ks. Stanisław otrzymał moc serdecznych życzeń od przedstawicieli grup parafialnych: służby liturgicznej, rady parafialnej oraz róż różańcowych.

Na zakończenie, wierni uczestniczyli w procesji dookoła naszej świątyni, modląc się i śpiewając pieśni ku czci Opatrzności Bożej.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Niech Opatrzność Boża czuwa nad nami wszystkimi!

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła