Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Liturgiczna Służba Ołtarza tworzą ją ministranci, lektorzy i animatorzy. Ich zadaniem jest pomoc w sprawowaniu liturgii podczas Mszy świętej, udzielania sakramentów świętych, pogrzebów, nabożeństw, procesji, „kolędy”.

Co roku odbywa się przygotowanie kandydatów do służby Bożej, najczęściej z klas III szkoły podstawowej. Kandydaci na lektorów z ostatnich klas szkoły podstawowej uczęszczają na
dekanalny kurs lektorski, a wybrani starsi lektorzy stają się animatorami po ukończeniu diecezjalnej formacji. Strojem ministrantów jest komża, kapturek i sutanka, a lektorów – alba lektorska; animatorzy mają dodatkowo krzyż animatorski. Na obecną chwilę jest nas ponad 30.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną do nas dołączyć !

 

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Zenon Budka
Terminy spotkań po wcześniejszym uzgodnieniu; informacja podawana na grupie (messenger) lub za pośrednictwem sms.

2

1

  

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła