Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Liturgiczna Służba Ołtarza Tworzą ją ministranci, lektorzy i animatorzy.
Ich zadaniem jest pomoc w sprawowaniu liturgii podczas Mszy świętej,
udzielania sakramentów świętych, pogrzebów, nabożeństw, procesji, „kolędy”.

 

Co roku odbywa się przygotowanie kandydatów do służby Bożej, najczęściej z klas
III szkoły podstawowej.
Kandydaci na lektorów z klas I gimnazjum uczęszczają na
dekanalny kurs lektorski,
a wybrani starsi lektorzy stają się animatorami po
ukończeniu diecezjalnej formacji.
Strojem ministrantów jest komża, kapturek i sutanka,
a lektorów – alba lektorska;
animatorzy mają dodatkowo krzyż animatorski.
Ponadto Służba Liturgiczna spotyka się na Orliku w soboty o godz 11 oraz
wyjeżdża razem do kina i na rowery.
Na obecną chwilę jest nas ponad 30.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną do nas dołączyć !

 

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Adrian Trzopek.
Terminy spotkań: 1 i 3 sobota miesiąca o godz 9.

 

 

 

Lista plików

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła