Sakrament Pokuty i Pojednania


Do sakramentu można przystąpić codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. oraz w pierwszy piątek miesiąca. 
W kościele Św. Marii Magdaleny w Cieszynie znajduje się stały konfesjonał. Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Plan stałego konfesjonału w Cieszynie"

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI

Konieczne jest, by każdy przystępujący do tego sakramentu, przygotował się przez wypełnienie wszystkich warunków dobrej spowiedzi.

1. Modlitwa do Ducha Świętego o dobre przygotowanie do spowiedzi i jej przeżycie.

"Tylko Duch Święty daje nam prawdziwe rozeznanie naszej świętości i grzeszności. Proś Go pokornie o to."

 

2. Rachunek sumienia.

"Poznanie samego siebie jest możliwe dzięki łasce Bożej, dobrej, pokornej woli człowieka, skorzystania z Pisma św.
(np. Mt 5-7 rodz.; Mt 25,41-46; 1 Kor 5, 10n; 1 Kor 13; Gal 5, 19-21; Rz 1, 29-31; Kol 3, 5-8; 2 Tym 3, 2-5.)
lub gotowych rachunków sumienia."

 

3. Żal za grzechy.

"Jest to autentyczny ból duszy, smutek (nawet płacz) z powodu zła, które popełniłem względem Boga,
człowieka i świata."

 

4. Szczera spowiedź.

"Wierząc w miłosierdzie Boże przed kapłanem wyznaję wszystkie grzechy co do ilości i jakości."

 

5. Wypełnienie pokuty.

"Zrealizowanie pokuty nie odkładam na bliżej nieokreślony czas, ale jak najszybciej z należną pobożnością."

 

6. Dziękczynienie Bogu za Jego miłosierdzie.

"Bożej sprawiedliwości okazuję wdzięczność, że On nie ukarał mnie wiecznym potępieniem a Bożej dobroci dziękuję,
że dała mi kolejną szansę na zmianę dotychczasowego grzesznego życia."

 

7. Zadośćuczynienie Bogu i ludziom.

"Wynagradzam krzywdy, które uczyniły moje grzechy Bogu i ludziom: zniszczenia naprawiam, rzeczy skradzione oddaję, podejmuję dodatkowe modlitwy czy umartwienia." 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła