Krąg Biblijny

Biblia

Chrześcijanie powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia. Słowo Boże jest czytane w kościele podczas mszy św. Niemniej jednak ważne jest aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia.

Obecnie spotkania obywają się dwa razy w miesiącu - 1 oraz 3 piątek miesiąca po Mszy świętej.
Prowadzi je ks. Zenon.

 

Schemat spotkania Kręgu:

Modlitwa do Ducha Świętego o zrozumienie tekstu.

Wprowadzenie ogólne do danej księgi.

Czytanie fragmentu Biblii.

Wprowadzenie w zagadnienia związane z tekstem. Wyjaśniamy sobie jego znaczenie.

Postawienie pytań dotyczących realizacji Słowa w życiu.

Celem Kręgu jest:

    » ukazanie zainteresowanym w jaki sposób można poznawać Pismo święte jako Słowo Boże

    » nauczenie prostych metod studium biblijnego

    » wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym

    » przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia w mszy świętej

    » kształtowanie właściwego obrazu Boga

    » lepsze poznawanie siebie

 

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź.

Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania, nawet jeśli nie masz Pisma Świętego. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników kręgu.

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła