Świątynia Opatrzności Bożej

Kalendarium:

1 lipca 1901 - powstał cmentarz w Pastwiskach.

1905 -1906 – wybudowano kościół pw. Opatrzności Bożej (pierwotnie jako kaplicę cmentarną). Świątynię zaprojektował i wybudował znany w Cieszynie architekt Albert Dostal, którego dzieła architektury do dziś zdobią Cieszyn.
Budowę rozpoczęto z inicjatywy Jana Zawadzkiego, wójta gminy Boguszowice - Kalembice - Pastwiska.
To on również ofiarował ziemię pod budowę kościoła. Kościół należał do parafii pw. Marii Magdaleny.
Jego budowa miała dopomóc mieszkańcom wsi Kalembice, Pastwiska i Boguszowice w regularnych praktykach religijnych.
Do tej pory mieszkańcy musieli poświęcać wiele czasu by dotrzeć, do któregokolwiek z okolicznych kościołów.

1961 – 1968 – ks. Emil Święszek pełni funkcję rektora kościoła Opatrzności Bożej.

1 września 1968 – ks. Antoni Łatko zostaje rektorem kościoła Opatrzności Bożej w Pastwiskach.

1969 – 1791 - z inicjatywy ks. Antoniego Łatko zakupiono ziemię w Boguszowicach i wybudowano probostwo.

25 kwietnia 1976 – odbyła się Msza prymicyjna o. Tadeusza Kusego

sierpień 1977 – przeprowadzono malowanie wnętrza kościoła pw. Opatrzności Bożej według projektu ks.  proboszcza Antoniego Łatko, a także wyremontowano dach.

29 stycznia 1978 – erygowano parafię Opatrzności Bożej, której proboszczem został dotychczasowy rektor kościoła ks. Antoni Łatko.

15 marca 1978 – ks. Franciszek Holi został mianowany wikariuszem – ekonomem parafii Opatrzności Bożej. W tym samym czasie ks. proboszcz Antoni Łatko zaczyna posługę w kościele pw. Wszystkich Świętych w Szerokiej.

Wrzesień 1978 – urządzono i wyposażono salkę katechetyczną na probostwie. Przywieziono i zamontowano trzy dzwony w kościele pw. Opatrzności Bożej.

2 kwietnia 1979 – w prezbiterium kościoła Opatrzności Bożej wprawiono witraże według projektu Edmunda Czarneckiego z Katowic.

28 kwietnia 1979 – Ks. bp. Herbert Bednorz ogłosił św. Izydora drugorzędnym patronem naszej parafii.

20 kwietnia 1981 – odbyła się msza prymicyjna ks. Józefa Budniaka.

28 października 1987 – W parafii rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

25 marca 1992 -  papież Jan Paweł II na mocy wydanej bulli Totus Tuus Poloniae Populus utworzył Diecezję Bielsko-Żywiecką, której nasza parafia stała się częścią.

22-23 grudnia 1993 – nieznany sprawca włamał się do kościoła pw. Opatrzności Bożej. Skradziono stary obraz z wizerunkiem św. Izydora, lichtarze oraz pomniejsze naczynia liturgiczne.

sierpień 1998 – w parafii Opatrzności Bożej odbywa się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

2009 – wykonano miedziany dach kościoła pw. Opatrzności Bożej.

23 czerwca 2013 – parafianie wraz z ks. proboszczem Franciszkiem Holim świętowali Jego złoty jubileusz kapłaństwa.

Lato 2013 - dokonano remontu elewacji kościoła pw. Opatrzności Bożej, jak również wymalowano jego wnętrze i odnowiono plac przed nim.

17 sierpnia 2014 – po 36 lat posługi kapłańskiej w naszej parafii ks. proboszcz Franciszek Holi pożegnał się z parafianami oraz przeszedł na emeryturę.

23 sierpnia 2014 – administratorem naszej parafii zostaje ks. Stanisław Furczoń

kwiecień 2015 – ks. Stanisław Furczoń odnawia drogę krzyżową odnalezioną w piwnicach kościoła i zawiesza ją w kościele pw. Opatrzności Bożej.

20 sierpnia 2015 – przeniesione zostaje probostwo pod w Kalembicach. W tym samym czasie na prośbę ks. Stanisława Furczonia  w naszej parafii po raz pierwszy pojawia się drugi kapłan. Ks. wikariuszem zostaje Jacek Moskal.

26 – 27 października 2015 - w parafii Opatrzności Bożej odbywa się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Faustyny.

kwiecień 2016 – rozpoczęła się peregrynacja Tryptyku Miłosierdzia Bożego w domach parafian. Dokonano ocieplenia sklepienia kościoła Opatrzności Bożej

lipiec 2016 – odbyły się XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Parafianie przez tydzień przyjmowali pielgrzymów z Padwy w swoich domach.

26 sierpnia 2016 – po rocznej posłudze kapłańskiej ks. wikariusz Jacek Moskal odchodzi z naszej parafii. Na jego miejsce przychodzi ks. wikariusz Grzegorz Gaweł

listopad 2016 – w kościele pw. Opatrzności Bożej pojawia się siedem witraży, które wyszły z pracowni Damiana Szyszki w Pszczynie. Położono również granitową posadzkę w prezbiterium oraz wyremontowano zakrystię.


Św. Antoni w Kościele Opatrzności Bożej

http://opatrznoscbozacieszyn.pl/aktualnosci/sw-antoni

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła