Rada parafialna

Zgodnie z dekretem ks. bp. Ordynariusza Romana Pindla polecającym powołanie Parafialnych Rad Duszpasterskich, w naszej parafii, w niedzielę 06 marca 2016, zostały przeprowadzone stosowne wybory. W wyborach wzięło udział 176 pełnoletnich parafian i zgłoszono 52 – kandydatów. Komisja złożona z trzech osób , którymi byli : ks. proboszcz, ks. wikariusz i pani Barbara Pieczonka, po przeliczeniu ilości głosów składanych na poszczególnego kandydata stwierdziła , że do P.R.D. wchodzą:

   – z wyboru parafian :
1 – Andrzej Krzempek z ul. Hażlaskiej
2 – Władysław Klos z ul. Majowej
3 – Helena Powada z ul. Majowej
4 – Urszula Bielesz z ul. Katowickiej
5 – Katarzyna Pasterny z ul. Katowickiej
6 – Ilona Juroszek z ul. Bażanciej
7 – Inga Sitek z ul. Rudowskiej

   – z nominacji :
8 – Andrzej Wieczorek z ul. Majowej – reprezentant kościelnych
9 – Ludwik Mendroch z ul. Majowej – reprezentant szafarzy Komunii św.
10 
– Halina Serwach z ul. Króliczej – organistka
11 – Izabella Pagacz z Zebrzydowic – katechetka w SP. nr. 6
12 – Małgorzata Borowska – kierownik i dyrygent chóru parafialnego.

      – z urzędu
15 – ks. mgr Jacek Moskal, ks. mgr Grzegorz Gaweł, obecnie ks. Adrian Trzopek – wikariusz w parafii Opatrzności Bożej w Cieszynie
16 – ks. mgr Stanisław Furczoń – proboszcz parafii OPATRZNOSCI BOŻEJ w Cieszynie – przewodniczący P.R.D.

Kadencja Rady trwa pięć lat.

W skład Rady Ekonomicznej Parafii wchodzą:

1 – Zdzisław Cieślik z ul. Pikiety
2 – Marian Sitek z ul. Rudowskiej
3 – Stanisław Juroszek z ul. Bażanciej.

Bóg zapłać tym , którzy uczestnicząc w wyborach tak zadecydowali. Kadencja rady trwa pięć lat. Jednakże, z chwilą zmiany proboszcza parafii ich działalność kończy się z tym faktem, po upływie sześciu miesięcy. Pierwsze spotkanie obu rad będzie w NIEDZIELĘ PALMOWĄ o godz. 14.30 w Kalembicach. Po złożeniu przysięgi , na Biblię , obie Rady rozpoczną w tym dniu swoje istnienie i działalność. Ja , ze swej strony liczę na owocną współpracę i życzę Bożego błogosławieństwa w tym wysiłku i w życiu osobistym.

Proboszcz: ks. Stanisław Furczoń

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła