Dekanat cieszyński


Dekanat cieszyński został powołany już na początku XIV. W obecnej formie funkcjonuje od roku 1995. Jest on jednym z 22 dekanatów wchodzących w skład diecezji bielsko-żywieckiej. Na nasz dekanat składa się 7 parafi a swoją powierzchnią obejmuje cały Cieszyn.

Księża zajmujący określone stanowisko:

Dziekan  - ks. Stefan Sputek
Wicedziekan - ks. Jacek Gracz
Notariusz - ks. Marcin Wróbel
Dekanalny Wizytator Katechizacji - ks. Krzysztof Gardyna
Dekanalny Duszpasterz Rodzin
Duszpasterz Służby Liturgicznej  - ks. Jakub Kuliński 
Dekanalny Duszpasterz Młodzieżyks. Grzegorz Pasternak
Moderator Ruchu Światło-Życie - ks. Dariusz Dybczak

Parafie Dekanatu:

Parafia Świętej Marii Magdaleny
Cieszyn
pl. Dominikański 2
Proboszcz - ks. Jacek Gracz (2015)
Wikariusz - ks. Rafał Jakubiec (2013)
Wikariusz - ks. Grzegorz Pasternak (2015)
Wikariusz - ks. Jakub Kulinski (2018)
Wikariusz - ks. Piotr Maślanka (2019)
Probostwo - tel. 338521352
http://parafiamagdaleny.pl/
kontakt@parafiamagdaleny.pl

Parafia Świętej Elżbiety
Cieszyn
ul. Katowicka 3
Proboszcz - ks. Tomasz Kotlarski (2019)
Wikariusz - ks. Krzysztof Słowik (2018)
Probostwo - tel. 338578143
http://www.elzbieta.katolik.bielsko.pl/
elzbieta@katolik.bielsko.pl

 

Parafia Świętego Jerzego
Cieszyn
ul. Liburnia 1
Proboszcz - ks. Stefan Sputek (1983)
Wikariusz - ks. Marcin Wróbel (2012)
Probostwo - tel. 338577440
http://www.swjerzycieszyn.ox.pl/
swjerzycieszyn@ox.pl

 

Parafia Opatrzności Bożej
Cieszyn Pastwiska
ul. Krokusów 8
Proboszcz - ks. Stanisław Furczoń (2014)
Wikariusz - ks. Adrian Trzopek (2019)
Probostwo - tel. 338253718
http://opatrznoscbozacieszyn.pl/
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

 

Parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela
Cieszyn Mnisztwo
ul. Gen. J. Hallera 122
Proboszcz - ks. Brunon Grajcke (1982)
Wikariusz - ks. Tomasz Mikołajek (2016)
Probostwo - tel. 338577062
http://parafiacieszynmnisztwo.ox.pl/
parafia@parafiamnisztwo.ox.pl

 

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
Cieszyn Krasna
ul. Wiosenna 6
Proboszcz - ks. Krzysztof Gardyna (2014)
Probostwo - tel. 338523023
http://www.cieszyn-krasna.pl/
parafia@cieszyn-krasna.pl

 

Parafia Imienia Najświętszej Marii Panny
Cieszyn Bobrek
ul. Kościuszki 30
Proboszcz - ks. Antoni Dewor (2016)
Wikariusz - ks. Rafał Stwora (2014)
Probostwo - tel. 338522310
http://www.parafiabobrek.ox.pl
antonidewor@hotmail.com

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła