Sakrament Bierzmowania

"Jest to świadomy, dojrzały wybór człowieka - niezależnie od wieku, ale nie wcześniej niż w 7 klasie szkoły podstawowej - pragnącego iść przez całe życie w przyjaźni z Jezusem Panem i Bogiem wierząc, że do tego potrzebny jest mu Duch Święty."

 

Bierzmowanie w Parafii Opatrzności Bożej odbywa się co dwa lata. Kandydaci przystępują do sakramentu w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Cieszynie.


Wymagania:

  • systematyczna formacja katechetyczna w szkole podstawowej,

  • przygotowanie trwa 1 rok, poprzez spotkania formacyjno-modlitewno-egzaminacyjne,

  • na początku formacji kandydat otrzymuje zakres obowiązków przygotowujących do sakramentu bierzmowania.


Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo chrztu św.,

  • zaświadczenie od katechety spoza miejscowości o uczęszczaniu na katechizację,

  • kandydat otrzymuje książeczkę potwierdzającą praktykowanie swojej wiary,

  • dla kandydatów spoza naszej parafii obowiązkowo zgoda własnego proboszcza.

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła