Sakrament Chrztu Świętego

"Jest to świadomy wybór rodziców, którzy pragną chrześcijańskiego wychowania swojego dziecka."


Udzielany jest co do zasady w niedzielę, po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii.

Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej na dwa tygodnie przed datą chrztu.

Potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,

 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że mogą spełniać tę godność oraz dokument ze spowiedzi,

 • gdy dziecko mieszka poza naszą parafią, to konieczne jest pozwolenie od księdza proboszcza miejsca zamieszkania.


Błogosławieństwo rocznych dzieci jest na zakończenie Mszy św. chrzcielnej lub na koniec dowolnej Mszy św. po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii. 

Wymagania stawiane chrzestnym:

 • nie może być rodzicem dziecka,

 • jest katolikiem,

 • ukończył 15 rok życia,

 • otrzymał sakrament bierzmowania,

 • prowadzi życie zgodne z wiarą,

 • nie pozostaje w niekanonicznym związku małżeńskim,

 • regularnie przystępuje do sakramentów świętych,

 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła