Kandydaci do Bierzmowania

 

Bierzmowanie w naszej parafii odbywa się co dwa lata. Przygotowania rozpoczynają się zasadniczo od 7 klasy szkoły podstawowej. Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowują się na lekcjach religii w Szkole Podstawowej nr 6 pod okiem księdza katechety. Natomiast kandydaci spoza SP6, uczęszczający do innych szkół spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu w salce parafialnej przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego. W trakcie spotkań, zarówno w szkole jak i w salce omawiane się główne prawdy wiary oraz następuje przygotowanie do zdania wymaganych pytań, które zawarte są w Katechizmie dla bierzmowanych. Kandydaci oprócz zdobytej wiedzy, powinni odznaczać się wysoką frekwencją na niedzielnych Mszach Świętych, comiesięcznej spowiedzi oraz udziałem w nabożeństwach: różańcowych (w październiku), roratnich (w grudniu), majowych oraz drogach krzyżowych. Każdy chętny do przyjęcia tego sakramentu winien zgłosić się osobiście do księdza proboszcza we wrześniu (na początku roku formacyjnego). Data bierzmowania jest uzgadniana z ks. Biskupem i zostanie podana w stosownym czasie.

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary. Proszę o dar mądrości, bym poznawał i miłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Proszę o dar rozumu, abym, na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział, jak postąpić. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus. Proszę o dar pobożności, abym chętnie obcował z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako narzędzie Twej ojcowskiej opieki. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła