Duszpasterze pracujący w parafii

Proboszcz:

ks. mgr Stanisław Furczoń
Urodził się 28 maja 1964 w Leśnicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku. Od sierpnia 2014 pełni funkcję proboszcza w naszej parafii.

Wikariusz:

ks. mgr Zenon Budka 
Urodził się 8 stycznia 1973 w Żywcu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Jest wikariuszem w naszej parafii od lipca 2022.

 

 


W parafii posługę pełnili:

Ks. Emil Święszek(1915-1975) pochodził z polskiej rodziny z Cieszyna. W 1939 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Widnawie (obecnie Czechy). W październiku 1942 roku został wcielony do armii niemieckiej. Po zakończeniu II wojny światowej przebywał w obozie jenieckim dla Polaków w Anglii. W lipcu 1947 roku powrócił do Polski. W tym samym roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia kontynuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1949 w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa Stanisława Adamskiego. W sierpniu 1961 roku został skierowany jako wikariusz do parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Otrzymał wówczas polecenie objęcia opieką duszpasterską mieszkańców Pastwisk i prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. W Pastwiskach był rektorem miejscowego kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej. W lipcu 1968 roku bp H. Bednorz mianował go administratorem w parafii św. Jerzego w. Trzy lata później przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 26 kwietnia 1979 w szpitalu w Żorach. Został pochowany w Cieszynie na Cmentarzu Komunalnym.

Ks. Antoni Łatko (1930-2008) urodził się w Chwałowicach. Był synem malarza Feliksa Łatko, po którym odziedziczył talent malarski. W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości i uzyskał tytuł technika administracji państwowej. W tym samym roku zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu Wydziału w 1954, kontynuował studia w Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w Katowicach z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.  W 1965 roku trafia na Śląsk Cieszyński, gdzie zostaje wikariuszem w parafii Marii Magdaleny. 22 sierpnia 1968 został rektorem kościoła filialnego w Cieszynie-Pastwiskach. 15 września 1971 otrzymał tytuł proboszcza. Postarał się o wybudowanie probostwa w Boguszowicach poniżej Kościoła Opatrzności Bożej.  Po erygowaniu w Pastwiskach parafii Opatrzności Bożej, ks. Łatko został 7 lutego 1978 mianowany jej proboszczem. W tym samym roku został przeniesiony do parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej. W 1996 roku ks. Antoni Łatko przeszedł na emeryturę. Zmarł 27 czerwca 2008 w Szerokiej. Pochowany został w Szerokiej.

ks. kanonik Franciszek Holi urodził się 16 listopada 1939 w Koszęcinie. Wyświęcony na kapłana 23 czerwca 1963 w Katowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: Św. Michała Archanioła w Ornontowicach (1963-67); Wniebowzięcia NMP w Wiśle (1967-71); Św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie (1971-77); Św. Aniołów Stróżów w Gorzycach (1977-78). Od 13 marca 1978 do 23 sierpnia 2014 był proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Cieszynie-Pastwiskach (diec. bielsko-żywiecka). Z jego inicjatywy wybudowano kościół filialny pw. Miłosierdzia Bożego w Kalembicach. Z dniem 24 sierpnia 2014 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Kapłana Seniora w Bielsku Białej.

ks. mgr Jacek Moskal urodził się 8 kwietnia 1982 w Kętach. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Był pierwszym wikariuszem w naszej parafii (od sierpnia 2015 do sierpnia 2016).

ks. mgr Grzegorz Gaweł urodził się 18 grudnia 1986 w Ciścu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku. Był drugim wikariuszem w naszej parafii (od sierpnia 2016 do sierpnia 2019).

ks. mgr Adrian Trzopek urodził się 3 maja 1988 w Żywcu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2015 roku. Był trzecim wikariuszem w naszej parafii (od sierpnia 2019 do czerwca 2022).


 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła