Plan stałego konfesjonału w Cieszynie

 


W kościele Św. Marii Magdaleny w Cieszynie podobnie jak w 9 innych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej
trwa stały dyżur spowiedników.
Świątynie te tworzą sieć „kościołów miłosierdzia”.
Konfesjonał  znajduje się obok kaplicy Najświętrzego Sakramentu.
Spowiedź odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 11 i 15 - 17, natomiast w soboty od 9 - 11.


Poniżej w pliku PDF znajduje się plan stałego konfesjonału wraz z rozpisaniem spowiedników.

Lista plików

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła