Pierwsza Komunia Św.

Zgłoszenia dziecka do Pierwszej Komunii św., które nie chodzi do Szkoły Podstawowej nr 6, a jest z naszej parafii, dokonują rodzice w kancelarii parafialnej we wrześniu.

"To jest wielka łaska, ale też wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w was zamieszkał. I nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił."
Św. Jan Paweł II

Warunki dopuszczenia do Pierwszej Komunii św.:

  • praktykowanie wiary przez rodziców,

  • udział rodziców w formacji chrześcijańskiej,

  • świadectwo chrztu dziecka, jeśli nie było ochrzczone w naszej parafii.

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła