Sakrament Małżeństwa


Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego:

  • dowody osobiste narzeczonych

  • świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 6 miesięcy od dnia wystawienia) i adnotacją o przyjęciu bierzmowania

  • świadectwa nauki religii

  • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i w poradni rodzinnej

  • jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne tylko 3 miesiące)

  • jeśli ślub odbędzie się w innej parafii, należy także mieć pozwolenie księdza.

Narzeczeni są zobowiązani stawić się z tymi dokumentami na trzy miesiące przed planowanych ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu małżeńskiego.


Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła