Pierwsza Komunia Święta

 

 


PYTANIA DLA DZIECI PRZYGOTOWYWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNI ŚWIĘTEJ

 

 

1. Jak nazywamy inaczej nauczanie Jezusa?

Katechezą.

2. Co to jest modlitwa?

To rozmowa i przebywanie z Bogiem.

3. W jaki sposób Jezus nas zbawi?

Prze swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

4. Kim są apostołowie?

Apostołowie byli uczniami Jezusa, wybrani przez Niego do grona Dwunastu.

5. Co było zadaniem apostołów?

Dawanie świadectw o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezusa oraz głoszenie Jego nauki.

6. Co to jest cud?

To niezwykłe zjawisko, przez które Bóg daje ludziom znak, aby umocnić ich wiarę.

7. Dlaczego Jezusa oddał za nas życie na krzyżu?

Jezus oddał za nas życie na krzyżu, ponieważ bardzo nas kocha i pragnie abyśmy mieli życie wieczne.

8. Co to są przykazania?

To Boże drogowskazy, które prowadzą nas do nieba.

9. Do czego wzywa nas 1 przykazanie?

Uczy nas, że całym życiem mamy pokazywać, iż Bóg jest dla nas najważniejszy.

10. Co nakazuje 2 przykazanie Boże?

Przypomina nam, że imię Boga jest święte i że należy je wymawiać z szacunkiem.

11. Do czego wzywa nas 3 przykazanie Boże?

Przypomina nam o radosnym spotkaniu z Bogiem na Mszy świętej oraz o spędzaniu dni świątecznych wspólnie z rodziną.

12. Czego oczekuje Bóg od nas w 4 przykazaniu?

Bóg oczekuje od nas, abyśmy kochali rodziców, dobrze o nich mówili i byli im posłuszni.

13. Czego Bóg uczy nas w 5 przykazaniu?

Bóg uczy nas szanować swoje oraz cudze życie i zdrowie, ponieważ są Jego darami.

14. Do czego wzywa nas Bóg w 6 i 9 przekazaniu?

Wzywa nas do czystości serca, wstydliwości i skromności.

15. Co nam nakazuje 7 i 10 przykazanie?

Bóg uczy nas, abyśmy szanowali to ,co jest nasze, cudze i wspólne.

16. Do czego Bóg wzywa ans w 8 przykazaniu?

Bóg uczy nas mówić prawdę i żyć nią.

17. Co to jest Ewangelia?

TO Dobra Nowina o zbawieniu. Została napisana przez czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

18. Co to jest Kościół?
Jest wspólnotą ludzi, którzy wierzą w Boga i naśladują Jezusa.

19. Co to jest łaska uświęcająca?

To życie Boże w nas.

20. Co to są sakramenty święte?
To dary Jezusa. W nich Pan Jezus daje nam łaskę uświęcającą i w ten sposób umacnia nas w drodze do nieba.

21. Co to jest chrzest święty?

To sakrament, w którym Pan Jezus czyni nas dziećmi Bożymi, gładzi grzech pierworodny i daje nam życie Boże, czyli łaskę uświęcająca.

22. Co to jest grzech?

Grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga, brak miłości do Niego i wiary w Jergo dobroć, wybranie własnej drogi.

23. Co jest skutkiem grzechu?

Przez grzech człowiek zrywa przyjaźń z Bogiem i odchodzi od Niego. Jezus jedna nas z Bogiem, odpuszczając nam grzechy.

24. Na czym polega nawrócenie?

Polega na przyjęciu Bożej miłości, którą objawił nam Pan Jezus.

25. Co to jest sumienie?

Sumienie to głos Boga, który pomaga nam odróżnić dobro od zła i ostrzega nas przed złem.

26. Co to jest rachunek sumienia?

To przypominanie sobie wszystkich popełnionych grzechów.

27. Kiedy żal za grzechy jest doskonały?

Jest doskonały gdy wypływa z miłości do Boga i prowadzi do mocnego postanowienia poprawy.

28. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

To zmiana postępowania na lepsze, to chęć unikania grzechów i okazji do nich.

29. Co to jest spowiedź?

Szczera spowiedź to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem.

30. Czym jest zadośćuczynienie?

Jest wynagrodzeniem i naprawieniem krzywd wyrządzonych bliźniemu oraz odprawieniem pokuty zadanej przez kapłana.

31. Kiedy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa?

W Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Była to pierwsza Msza Święta.

32. Czym jest Msza Święta?

Jest uczta ofiarną, w czasie której jednoczymy się z Chrystusem.

33. Z jakich części składa się Msza święta?

- obrzędy wstępne;

- liturgia słowa;

- liturgia eucharystyczna;

- obrzędy zakończenia;

34. Co czyni Jezus w czasie każdej Mszy świętej?

Ofiaruje się za nas pod postaciami chleba i wina.

35. Co to jest Najświętszy Sakrament?

To ciało i krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

36. Co to jest Komunia święta?

To przyjęcie pod postacią chleba prawdziwego Ciała Jezusa i zjednoczenie się z Nim.

37. Z jakich części składa się różaniec?

Różaniec składa się z czterech części?

1) Tajemnica radosna

2) Tajemnica światła

3) Tajemnica bolesna

4) Tajemnica chwalebna

38. Co to jest Adwent i jak długo trwa?

To czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa i trwa 4 tygodnie.

39. Co to jest Wielki Post i jak długo trwa?

To czas łaski, pokuty i nawrócenia i trwa 40 dni.

40. Czego pamiątką jest niedziela

Pamiątką zmartwychwstania Jezusa.

 

 Pytania można pobrać, ponieżej plik PDF.

 

 

Lista plików

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła