Ogłoszenia duszpasterskie

 

NIEDZIELA 18.11.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- wtorek - św. Rafała Kalinowskiego, kapłana,
- środa – wspomnienie Ofiarowania N. Marii Panny,
- czwartek – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,
- sobota – św. Andrzeja Dung – Lac, kapłana i towarzyszy w męczeństwie.

2. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania będzie w piątek (23 list.) o godz. 18. 00
dla uczniów gimnazjum i w sobotę ( 24 list. ) o godz.16.00 dla klasy ósmej.

3. Składam serdeczne podziękowanie panu Piotrowi Fober ( ul. Północna ) za użyczenie
koparki i wyrównanie terenu ( trawnika ) przy kościele Miłosierdzia Bożego, od strony północno – wschodniej.

4. Zastały zamówione opłatki na stół wigilijny ( tysiąc kompletów ), które będzie można zakupić od pierwszej niedzieli adwentu.

5. Są jeszcze wolne miejsca na msze św. okolicznościowe ( jubileusze i rocznice ) w Boże Narodzenie, św. Szczepana i Nowy Rok.

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy Rok Liturgiczny.

7. W imieniu zespołu muzycznego naszej parafii „Aeternum”
składamy serdeczne podziękowania za zakup zniczy.
Różnica w cenie wyniosła 940 zł,
co pozwoli zakupić jeden mikrofon zbiorczy wysokiej klasy.
Bóg zapłać!

8. Do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ulicy Borsuczej od nr. 26 - 50.

 

NIEDZIELA 11.11.2018

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – św. Jozafata, biskupa i męczennika ,
- wtorek - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
- piątek – ( godz. 16. 45 ) koronka do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca,
- sobota – św. Elżbiety Węgierskiej.

2. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania będzie w przyszłym tygodniu i będzie miało
formę egzaminu z zaległych pytań, problem narasta, ponieważ młodzież w znacznym
procencie po prostu się nie uczy i narastają zaległości.
Rodziców proszę o zainteresowanie się tą sprawą.
Spotkanie będzie w piątek (23 list.) o godz. 18.00 dla uczniów gimnazjum i
w sobotę (24 list.) o godz.16.00 dla klasy ósmej.

3. Przypominam , że do zgłoszenia dziecka do przyjęcia sakramentu CHRZTU ŚWIĘTEGO
koniecznie trzeba przedstawić dokumenty: akt urodzenia dziecka z USC,
akt zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców, pozwolenie proboszcza miejsca zamieszkania
zainteresowanych z adresem parafii na pozwoleniu w celu poinformowania
tamtejszej parafii o fakcie przyjętego chrztu.
Rodzice chrzestni winni przedłożyć odpowiednie zaświadczenia z parafii zamieszkania o
swoim świadomym życiu religijnym i świadectwo przyjętego bierzmowania .
Jeżeli okres zamieszkania rodziców pochodzących z naszej parafii (lub jednego z nich) a
mieszkających gdzie indziej przekracza trzy miesiące, to wymagane jest pozwolenie proboszcza miejsca.
Osoby, które w tym czasie nie zgłosiły się, czyli nie zdeklarowały jako wierzący i praktykujący na
terenie jakiejś parafii posiadają statut tułaczy, co budzi podejrzenie co do istotnych kwestii wiary i
związanych z tym praktyk.
Takie osoby mogą spotkać się z odmową udzielenia sakramentu chrztu św. co jest uzasadnione samą sytuacją

4. Do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ulicy Borsuczej od nr. 4 - 25.

 

NIEDZIELA 04.11.2018

 

1. Dziś na lodowisku w Cieszynie odbędzie się impreza adresowana między innymi do młodzieży pt. „Bal Wszystkich Świętych”.
W programie: ślizgawka, gry i zabawy na lodzie, nauka jazdy. Czas trwania: godz. 14.30 - 16.30.

HOLY WINS 2018


2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- piątek – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
- sobota – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
- niedziela – św. Marcina z Tours, biskupa

3. W sobotę przed Mszą św. (17.30) i zaraz po niej odbędzie się koncert z okazji setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę, który wykona pan prof. Paweł Seligman z Cieszyna.
Zgodnie z tradycją muzyków, kompozytorów i organistów będą to zarazem tzw. chrzciny młodego (nowego) instrumentu.
Zapraszamy.

4. W niedzielę przypada jubileusz 100 – na odzyskania niepodległości przez Polskę.
Modlimy się w intencji naszej ojczyzny. Uczynimy to zwłaszcza na Mszy św. o godz. 9.30.
Po każdej Mszy św. odśpiewamy hymn : „ Boże coś Polskę….”

5. Dzieci, które złożyły książeczki u katechetów lub w zakrystii prosimy o odbiór niespodzianek w zakrystii.

6. Do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. Chabrów, Jaskrów i Tulipanów.

 

 

NIEDZIELA 28.10.2018

1. Uroczystość - Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego.
Modlimy się za żywych i zmarłych budowniczych, fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów.

2. W poniedziałek i środę w Pastwiskach i we wtorek w Kalembicach od godz.16.30 – 17.00
będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty przed uroczystością Wszystkich Świętych i pierwszym piątkiem.

3. Czwartek - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Msze św. będą w porządku niedzielnym, ale nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
Będzie dodatkowa Msza św. o godz. 14.00 w kościele Opatrzności Bożej po,
której rozpocznie się nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu, gdzie odmówimy różaniec połączony z wypominkami.

4. Piątek - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Msze św. w Opatrzności Bożej o godz. 8.00,
po niej procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych i o godz. 17.00; natomiast w Kalembicach o godz.18.00.

5. Odpust zupełny za dusze czyśćcowe można uzyskać od uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy: Ojcze nasz i Wierzę w Boga modlitwy w intencji Ojca świętego, przyjęcie Komunii świętej i zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; w dniach od 1-8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu, czyli: stan łaski uświęcającej. Od 1-10 listopada (15 minut przed Mszami św.) wypominkami za zmarłych. Zapraszamy na modlitwę.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca listopada.
Nadzwyczajne odwiedziny osób chorych i starszych z posługą sakramentalną będą w piątek ( Dzień Zaduszny ) od godz. 8.00.

7. Dzieci, która gorliwie przychodziły na nabożeństwa różańcowe, prosimy aby podpisane książeczki złożyły w zakrystii (lub katechetom w szkole).
W przyszłą niedziele, prosimy, aby zgłosiły się do zakrystii po niespodzianki.

8. Młodzież będzie sprzedawać znicze przed cmentarzem w Pastwiskach 1 i 2 listopada.
Nadwyżka ze sprzedaży, będzie przeznaczona na zakupu mikrofonów zbiorczych.

9. Do posprzątania kościoła ( na piątek ) proszeni są mieszkańcy z ul. Fiołków.

 

NIEDZIELA 21.10.2018

1. Wspomnienia liturgiczne:
- poniedziałek – św. Jana Pawła II, papieża

2. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania będzie:
piątek – III gimnazjum o godz.19.00,
sobota – klasa ósma o godz. 16.00.

3. Z soboty na niedzielę (28 października) zmieniamy czas z letniego na zimowy.
Śpimy o godzinę dużej. W tygodniu Msze św. będą o godz.17.00, z wyjątkiem mszy roratnich (o tym w grudniu).

4. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego.

5. Serdeczne podziękowanie składamy p. Krzysztofowi Stoszek
za instalację paneli świetlnych pod zadaszeniem kościoła Miłosierdzia Bożego,
której celem jest oświetlenie witraży i fasady kościoła (na czas trwania nabożeństw w miesiącach jesienno- zimowych).

6. Biorąc pod uwagę sugestie naszych organistów i po zasięgnięciu opinii pana Floriana Sikory,
organisty z kościoła św. Marii Magdaleny, a także po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną zostały zakupione (w systemie ratalnym) nowe organy elektroniczne typu „Johanus Studio 350” z kompletnym osprzętem.
Całkowita kwota zakupu wyniosła 39.900 PLN.
Organy zostały zainstalowane w środę w kościele Miłosierdzia Bożego.
Wyeksploatowany dotychczasowy instrument fundacji pani Zofii Duda zostanie poddany gruntownej renowacji i zainstalowany w kościele Opatrzności Bożej, na miejsce obecnego tymczasowego instrumentu.
Wiek instrumentu (produkcja 1993), zanieczyszczenia i wilgoć (ślady rdzy na podzespołach) zrobiły swoje.
Po przeprowadzonej ekspertyzie jest całkowicie możliwe, że zostanie mu przywrócona pierwotna świetność.
Praca związana z renowacją potrwa około miesiąca.

7. 8. Do posprzątania kościoła (na piątek) proszeni są mieszkańcy z ul. Irysów.

 

NIEDZIELA 14.10.2018

 

1. Dziś obchodzimy XVIII Dzień Papieski.
Do wystawionych puszek można złożyć ofiarę na fundusz stypendialny dla studiującej młodzieży z małych miejscowości i uboższych rodzin.

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
Jest to zarazem Dzień Dziecka utraconego.
- wtorek – św. Jadwigi Śląskiej.
- środa – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.
– czwartek – św. Łukasza, ewangelisty.
– piątek – koronką modlimy się do B. Miłosierdzia ( trzeci piątek miesiąca ).
– sobota – św. Jana Kantego, kapłana, patrona naszej diecezji.

3. Można już składać kartki z wypominkami rocznymi i jednorazowymi.
Wypominki jednorazowe z modlitwą za zmarłych będą czytane od 1 – 10 listopada ( 15 minut przed mszami ).
Wypominki roczne wraz z modlitwą za zmarłych będą czytane od niedzieli 11 listopada do ostatniej niedzieli października 2019.
Kartki bezpośrednio składać księżom, dla dokonania ewentualnej korekty.
Przy wypominkach rocznych prosimy o wyraźne zaznaczenie w którym kościele mają być czytane.
Prosimy aby w treści zapisu ograniczyć się tylko do imienia i nazwiska zmarłej osoby, bez podawania stopnia pokrewieństwa,
czy powinowactwa typu: mąż, ,dziadkowie ,szwagier, syn, itp.
Takie informacje w przypadku zmarłych nie mają już znaczenia. Przy wypominkach jednorazowych zapis może być dowolny.

4. Przyszła niedziela obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny.

5. Do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. Katowickiej od nr.159 a – 119 a.

 

 

NIEDZIELA 07.10.2018

 

1. Składka dzisiejsza będzie również przeznaczona będzie na ogrzewanie naszych świątyń na czas okresu zimowego i opłacenie energii elektrycznej.

2. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu pół godziny przed Mszą św. W niedziele:
kościół Opatrzności Bożej o godz. 7.30 i kościół Miłosierdzia Bożego o godz.17.30.

3. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- piątek – św. Honorata Koźmińskiego, kapłana

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 18 Dzień Papieski. Do puszek można złożyć ofiarę na fundusz stypendialny.

5. Do nabycia są kalendarze dla rolników w cenie 20 zł

6. W tym tygodniu do posprzątania kościoła Miłosierdzia Bożego proszeni są mieszkańcy z ul. Katowickiej od nr.113a – 59c.

 

NIEDZIELA 30.09.2018

 

1. Składka dzisiejsza i z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na ogrzewanie naszych kościołów.

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy,
- wtorek – Świętych Aniołów Stróżów,
- środa – bł. Jana z Dukli, kapłana
- czwartek – św. Franciszka z Asyżu,
- piątek – św. Faustyny Kowalskiej , dziewicy.

3. W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które będą w tygodniu pół godziny przed Mszami świętymi.
W niedzielę: o godz.7.30 w kościele O.B a w kościele M.B. o godz. 17.30.
Zapraszamy na nabożeństwo wszystkich, zwłaszcza dzieci (szczególnie z klas trzecich) i młodzież zwłaszcza przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Dla dzieci zostały przygotowane obrazki do wklejenia w specjalną książeczkę na każdy dzień.

4. W sobotę tj. 6 października dzieci przygotowywujące się do I Komunii świętej spoza SP6
zapraszamy na spotkanie na godz. 11:00 w salce katechetycznej.

5. 7 października na Mszy św. o godz. 12:00 odbędzie się poświęcenie i wręczenie różańców
dzieciom przygotowywującym się do I Komunii świętej.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Odwiedziny osób chorych i starszych w piątek od godz. 8.00.
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty będzie w czwartek w Pastwiskach od godz. 17.00 – 17.30.
W Kalembicach w piątek od godz. 17.00 – 18.00.

7. Spotkanie z członkami Róż Różańcowych będzie w sobotę po Mszy św. wieczornej dla
Róży z Kalembic i w niedzielę po mszy św. o godz. 8.00 dla Róż z Pastwisk i Boguszowic .
Zapraszamy na to spotkanie także nowe osoby, zainteresowane tą modlitewną formacją.

8. Nawiązując do licznych pytań pragniemy poinformować że również
w tym roku młodzież będzie rozprowadzać znicze,
dochód ze sprzedaży posłuży do zakupu mikrofonów zbiorczych dla dziecięcego zespołu muzycznego.

9. W sobotę 6 października zapraszamy do kościoła ss. Boromeuszek na dekanalne czuwanie młodzieży w
intencji rozpoczynającego się synodu biskupów. Czuwanie przed najświętszym sakramentem
rozpocznie się o godzinie 19.00, po nim zapraszamy na wspólną agape.


10.Do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. : Katowickiej od nr. 90 – 64 i ul. Krokusów.

 

NIEDZIELA 23.09.2018

1. Składka do kopert ( i nie tylko) z przyszłej i następnej niedzieli będzie
przeznaczona na ogrzewanie naszych kościołów na czas okresu zimowego.

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- czwartek – św. Wincentego a Paulo, kapłana
- piątek – św. Wacława , męczennika
- sobota – Święto św. Archaniołów : Michała, Gabriela i Rafała

3. W czwartek 27 września o godz. 20.00 w kościele św. Marii Magdaleny odbędzie się godzinne
modlitewne czuwanie z udziałem ks. bp Romana Pindla w intencjach: o świętość rodzin i o uświęcenie duchowieństwa.
Zapraszamy.


4. Do 30 września przy parafii św. Jerzego ( na placu kościelnym ) będzie podstawiony kontener na makulaturę.
Dochód z jej sprzedaży przeznaczony będzie na pomoc dzieciom w Boliwii.
Za dar serca w tej postaci – Bóg zapłać !!

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która w naszej parafii już ograniczyła się tylko do jednego tytułu
( tylko 35 sztuk Gościa Niedzielnego ) i biuletynu parafialnego.
Całkowity, ewentualny dochód ze sprzedaży tego ostatniego przekazywany jest na potrzeby
dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafii.
Z tych środków (w jakiejś części) został zakupiony sprzęt muzyczny,
koszulki dla zespołu z wizerunkiem kościoła O .Bożej i sfinansowana wycieczka Służby Liturgicznej do Niedzicy i Czorsztyna ( w części ).
Jeżeli chodzi o obydwie grupy muzyczne to w skali naszego dekanatu a nawet całej diecezji mamy się czym chlubić.

6. Przypominamy dla zainteresowanych o naukach przedmałżeńskich prowadzonych przy parafii św. Elżbiety.
Ostatnie tegoroczne spotkanie będzie w najbliższą sobotę 29 września. Zapisy telefonicznie 602-382-190.

7. Przypominamy że w tym tygodniu do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. Katowickiej od nr. 96 -146.

 

NIEDZIELA 16.09.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- wtorek – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona młodzieży i Polski,
- czwartek – św. męczenników : Andrzeja , Pawła i towarzyszy w męczeństwie,
- piątek – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.45.

2. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania będzie:
- w piątek (21. 09) o godz. 19.00 dla klasy 3 gimnazjum
- w sobotę (22. 09) o godz. 16.00 dla klasy ósmej.
Spotkanie odbędzie się w salce w Kalembicach.

3. Pierwsze spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych będzie w sobotę 22 września o 17:00.
Zapraszamy na to spotkanie rodziców również tych dzieci które chciałyby się przygotować do tego
sakramentu w naszej parafii np. mieszkają na terenie parafii a uczęszczają do szkoły poza parafią.

4. Do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. Osiedlowej od nr. 17 – 25 c .

 

NIEDZIELA 09.09.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- czwartek - św. Jana Chryzostoma
- piątek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
- sobota – N M Panny Bolesnej.

2. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej
będzie w niedzielę 16 września po Mszy św. wieczornej.

3. Chłopców w różnym wieku którzy chcieliby dołączyć do ministrantów lub lektorów naszej parafii,
prosimy o kontakt z ks. Grzegorzem i zapraszamy na spotkanie organizacyjne w piątek po wieczornej Mszy świętej.

4. Dziewczynki zapraszamy do śpiewu w naszym dziecięcym zespole muzyczny,
próby odbywają się w sobotę o godzinie 9:00.
Zapraszamy również utalentowaną młodzież muzyczną grającą na
instrumentach muzycznych lub śpiewającą do współtworzenia młodzieżowego zespołu.
Próby odbywają się w soboty od 10:30.

5. Pierwsze spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych będzie w sobotę 22 września o 17:00.

6. Do posprzątania kościoła ( na piątek ) proszeni są mieszkańcy z ulic:
Rudowskiej od nr. 33 – 74 i Nasturcji. 

 

NIEDZIELA 02.09.2018

 

1. Dziś przypada coroczna uroczystość ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika.

2. Wydarzenia duszpasterskie i wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – św. Grzegorza Wielkiego, papieża.
O godz. 9.00 Msza św. w Kalembicach na rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego,
następnie uroczystości szkolne. Zapraszamy dzieci , nauczycieli i pracowników szkoły.
- piątek – św. Melchiora Grodzieckiego

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Odwiedziny osób chorych i starszych będzie w piątek od godz. 8.00.
Okazja do spowiedzi będzie w Pastwiskach od godz. 16.00 – 17.00, natomiast w Kalembicach od godz. 17.00.
- sobota – święto Narodzenia N.M.P

4. Dla dzieci zostały przygotowane obrazki ( już od tej niedzieli )
za uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., które zapraszamy na mszę o godz. 12.00.

5. Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby diecezji.

6. Powakacyjne spotkanie parafialnego chóru będzie w czwartak 6 września o godz. 18.00.
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej będzie w niedzielę 16 września po Mszy św. wieczornej.

7. Można już zamawiać intencje mszalne na rok 2019.
W pierwszej kolejności msze św. jubileuszowe i rocznicowe, na roczek chrztu dziecka i pozostałe.

8. W tym tygodniu do posprzątania kościoła ( na piątek ) proszeni są mieszkańcy z ul. Szarotka
( mieszkańcy z domów o numerach nieparzystych ).

 

NIEDZIELA 26.08.2018

 

  1. Dziś Kościół w Polsce obchodzi uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

 

  1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek – św. Moniki

- wtorek – św. Augustyna , biskupa i doktora Kościoła

- środa –wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

- czwartek – spowiedź  dzieci i młodzieży  na rozpoczęcie Roku Szkolnego ( i nie tylko ) będzie w Pastwiskach  od godz.17.00 – 18.00

 - piątek –spowiedź dzieci i  młodzieży na rozpoczęcie Roku Szkolnego ( i nie tylko ) w Kalembicach od godz. 17.00 – 18.00.

 - sobota – nabożeństwo Pierwszych Sobót  ( 17.00 ).Możliwość spowiedzi  od godz. 16.30 – 17.00 .

     

  1. W przyszłą niedzielę ( 2 września ) odbędzie się doroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika.

    

  1. W tym tygodniu ( na piątek ) do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. Szarotka ( numery parzyste ).

 

  1. Kancelaria parafialna Parafii Opatrzności Bożej w Cieszynie – Pastwiskach czynna:

 wtorek – od  godz. 18.30- 19.30 ( po zmianie czasu od godz. 17.30 – 18. 30 ) – wydawanie metryk przyjętego chrztu, świadectw przyjętego bierzmowania i spisywanie  protokołu przedślubnego              ( wersja podstawowa ).

piątek – od godz. 18.30 – 19.30 ( po zmianie czasu  od godz. 17.30 – 18.30)  i sobota – od godz. 9.00 – 10.00 - wydawanie świadectw dla osób poproszonych o bycie ojcem / matką chrzestną, spisywanie protokołów przedślubnych  i ich ewentualne uzupełnienie, zaświadczenia dla świadków bierzmowania i inne sprawy.

Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są w każdym dniu.

NIEDZIELA 19.08.2018

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek –  św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

- wtorek – św. Piusa X, papieża

- środa – NMP, Królowej

- piątek – św. Bartłomieja, apostoła

- sobota – w tym dniu odbędzie się po raz dziesiąty spotkanie modlitewne wiernych z Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski              w Jaworzynce – Trzycadku. Rozpoczęcie w kościele Matki Bożej Frydeckiej o godz. 9.30.

2. W przyszłą niedzielę 26 sierpnia przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Również w tym dniu w parafii Bystra Krakowska odbędą się dożynki diecezjalne. 

3.Natomiast,  nasze parafialne dożynki  będą w niedzielę  9 września. Do godności  tegorocznych starostów dożynkowych proszę państwo Wawrzyczek z ul. Majowej  (do kościoła Miłosierdzia Bożego) i państwo  Olszar z ul. Gajowej (do kościoła Opatrzności Bożej).

4. W tym tygodniu do posprzątania kościoła  proszeni są  mieszkańcy z ulicy Północnej od nr. 27 – 4.

 

NIEDZIELA 12.08.2018

 


1. Składka będzie przeznaczona na potrzeby diecezji.

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- wtorek – uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona naszej diecezji
- środa – uroczystość Wniebowzięcia NMP (Matki Boskiej Zielnej).
Najstarsze święto maryjne, które początkami sięga VI wieku.
Msze święte będą w porządku niedzielnym ( 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00).
Po mszach św. będzie obrzęd błogosławieństwa tegorocznych pędów zbóż, ziół ,kwiatów i owoców,
które połączone z wiarą w przemożne wstawiennictwo Matki Najświętszej od zamierzchłych czasów stanowiły lekarstwo dla ludzi i dobytku.
- piątek – św. Jacka Odrowąża, prezbitera. W tym dniu czcimy Boże Miłosierdzie z racji trzeciego piątku miesiąca.

3. W tym tygodniu na piątek do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. Północna od nr.51 – 43 i ul. Miejska 

NIEDZIELA 05.08.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – święto Przemienienia Pańskiego.
W tym dniu z Hałcnowa wyruszy piesza diecezjalna pielgrzymka na Jasna Górę.
- środa – św. Dominika, kapłana,
- czwartek – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.
- piątek – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika,
- sobota – św. Klary, dziewicy.
W tym dniu o godz. 13.30 na wałach jasnogórskich będzie sprawowana Msza święta na zakończenie pielgrzymki naszej diecezji.

2. W tym tygodniu na piątek do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. Stokrotek.

 

 

NIEDZIELA 29.07.2018

 


1. Dziś po każdej Mszy św. będzie poświęcenie wszelkich pojazdów mechanicznych i kierowców
z racji wspomnienia ich patrona – św. Krzysztofa.

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
– wtorek – św. Ignacego z Loyoli, kapłana
– środa - św. Alfonsa Marii Liguori , biskupa
– sobota - św. Jana Marii Vianney, kapłana

3. W czwartek (2 sierpnia) przypada dzień odpustu Porcjunkuli,
który można uzyskać nawiedzając kościół i spełniając zwykłe warunki odpustu.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek,
piątek i sobota sierpnia.
Możliwość skorzystania ze spowiedzi będzie pół godziny przed Mszami św.
Odwiedziny osób chorych i starszych będzie w piątek od godz. 8.00.

5. Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca o godz. 17.00.

6. Do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ulicy
Majowej od nr. 106 – 98 C i od nr. 109 – 103 .

 

NIEDZIELA 22.07.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
poniedziałek - św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy
wtorek – św. Kingi, dziewicy
środa – św. Jakuba, apostoła
czwartek – św. Joachima i Anny, rodziców NMP

2. W przyszłą niedzielę po mszach św. będzie obrzęd błogosławieństwa samochodów i innych
pojazdów a także kierowców z racji środowego wspomnienia św. Krzysztofa.

3. Do posprzątania kościoła (na piątek) proszeni są mieszkańcy z ul. Pikiety.

 


NIEDZIELA 15.07.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – Najświętszej M. Panny z Góry Karmel
- piątek – koronka do Miłosierdzia Bożego – godz. 17.45

2. W dniach od 6 – 11 sierpnia w naszej parafii będzie gościł i pomagał w pracy
duszpasterskiej ks. kan. Franciszek Holi związany sercem i długoletnią pracą z tą parafią.
Zamieszka na plebani, gdzie oczywiście otrzyma odpowiednie warunki
zamieszkania i utrzymania i możliwość aktywnego działania.
W tych dniach kancelaria parafialna będzie nieczynna z wyjątkiem zgłoszenia i odprawienia pogrzebu.

3. W dniu od 6 – 7 sierpnia będzie wycieczka Służby Liturgicznej Ołtarza do Pienińskiego Parku Narodowego.
W programie wycieczki: zwiedzanie przełomu rzeki Białki i pobliskie jurajskie górki, panorama Tatr,
spływ rzeką Dunajec lub wycieczka statkiem po pięknym jeziorze czorsztyńskim, zwiedzanie zamku w Czorsztynie itd.
Zapisy bezpośrednio u ks. Proboszcza pod nr. kom. 797870552 (najlepiej sms- em do 20 lipca).

Natomiast, w dniu 8 sierpnia będzie pielgrzymka chóru parafialnego do Zakopanego.
W programie: Msza św. na Kalatówkach w pustelni św. brata Alberta Chmielowskiego,
kolejka linowa na Gubałówkę i zakupy na Krupówkach.

4. Do posprzątania kościoła na piątek ( 20 lipca )
proszeni są mieszkańcy z ul. Rudowskiej od nr. 2 – 27 E.

 

NIEDZIELA 08.07.2018

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia :
- środa – św. Benedykta, patrona Europy
- czwartek – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
- piątek – świętych pustelników : Andrzeja, Świerada i Benedykta

2. Przypominamy, że okres kanoniczny przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa
trwa około trzech miesięcy przed ustaloną datą ślubu.
Jest to czas potrzebny do : zgromadzenia odpowiednich dokumentów chociażby metryki
chrztu z innych ( czasem odległych ) parafii z potwierdzeniem przyjętego bierzmowania ),
dokumenty z USC ( jeśli ślub konkordatowy ) , czas na wygłoszenie zapowiedzi i czas na
ukończenie kursu przedmałżeńskiego z wizytą w Poradni Życia Rodzinnego.
Są to wymagania konieczne. W parafii zanotowano pięć zgłoszeń o ślubach, które mają być: sierpień (1), wrzesień (2) i październik(2).
Tylko w jednym przypadku zostały dostarczone wymagane dokumenty.
W dwóch przypadkach nie spisano nawet danych podstawowych.
Jedyny kurs przedmałżeński w okresie wakacyjnym odbędzie się w Ustroniu – Hermanicach w dniach 15 – 22- lipca .
Kontakt tylko drogą E-mail: rezerwacja.hermanice@dominikanie.pl
" Sami od Siebie wymagajcie, chociażby nikt od Was nie wymagał " 
św. JP II

3. Od sierpnia w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień wszelkie sprawy
związane z zawarciem sakramentu małżeństwa prosimy konsultować
bezpośrednio z ks. proboszczem w kancelarii parafialnej w piątek lub sobotę w godzinach jej otwarcia,
ewentualnie po telefonicznym uzgodnieniu spotkania.
Jednak „trzy miesiące ! „ przed.

4. Na piątek, do posprzątania kościoła proszeni są mieszkańcy z ul. Hażlaskiej ( domy przy Remizie) i z ul. Kościelnej.

 

NIEDZIELA 01.07.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- wtorek – św. Tomasza, apostoła
- piątek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

2. W tym tygodniu przypadają:
pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty będzie pół godz. przed każdą Mszą św.
Odwiedziny osób starszych i chorych będą w piątek od godz. 8.00.
Zgłoszenia do czwartku w zakrystii.

3. W sobotę 7 lipca dzień chorych:
- 9.30 - spowiedź
- 10.00 – Msza św. i spotkanie na plebanii
- 17.00 - nabożeństwo Pierwszych Sobót

4. Na piątek proszeni są mieszkańcy z ul. Osiedlowej od nr. 3 – 15. o posprzątanie naszej świątyni.

NIEDZIELA 24.06.2018

 

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela.

2. W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. o godz. 12.00.
Gazetka parafialna będzie drukowana co dwa tygodnie.

3. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- czwartek – św. Ireneusza, biskupa i męczennika
- piątek – uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła
– składka z dnia przeznaczona jest na Świętopietrze.
W tym dniu nie obowiązuje post od potraw mięsnych.

4. Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne.

5. W kancelarii parafialnej są do odbioru zamówione przez
rodziców zdjęcia z Uroczystości I Komunii świętej.

6. Bóg zapłać mieszkańcom z ul. Majowej za posprzątanie kościoła.
Na piątek proszeni są również mieszkańcy z tej ulicy od nr.154 – 122 G (tylko parzyste).

 


NIEDZIELA 17.06.2018

 

1. ODPUST KU CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ I JUBILEUSZ 40 - LECIA PARAFII W CIESZYNIE - PASTWISKACH

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
czwartek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

3. Msza św. dziękczynna na zakończenie Roku Szkolnego dla uczniów SP nr. 6
będzie w czwartek o godz. 9.00 w Kalembicach.
Zapraszamy dzieci ,rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Uczniów z innych szkół podstawowych zapraszamy na Mszę św. również we czwartek na godz. 18.00 do Pastwisk.
Młodzież ze szkół ponadpodstawowych zapraszamy na Mszę św. Wieczorną w piątek.
Od godz.17.30 - 18.00 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

4. Spowiedź dla dzieci i młodzieży będzie,
we wtorek w Kalembicach i w środę w Pastwiskach, od godz. 17.00 – 18.00.

5. niedziela - uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
W przyszłą niedzielę 24 czerwca będzie ostatnia Msza św. o godz. 12.00 ,
która oczywiście będzie wznowiona w pierwszą niedzielę września.

6. Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Uniwersytet Papieski w Krakowie.

7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła mieszkańcom z ul. Majowej,
w tym tygodniu proszeni są mieszkańcy również z ul. Majowej od nr. 161 – 135 (tylko nieparzyste ).

 

NIEDZIELA 10.06.2018

 1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – św. Barnaby, apostoła
- środa – św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora K-ła
- czwartek – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
- piątek – oddajemy część Miłosierdziu Bożemu – koronka o godz. 17. 45.

2. W sobotę w naszej parafii przypada Wieczysta Adoracja.
Rozpocznie się Mszą św. w kościele Opatrzności Bożej o godz.8.00 i potrwa w tym kościele do godz. 12.00.
Zaraz po Mszy św. będzie okazja do spowiedzi przed uroczyst. Odpustową

Zachęcamy do modlitewnego czuwania mieszkańców:
9.00 – 10.00 z ulicy Krętej, Mokrej, Motokrosowej, Kościelnej i Frysztackiej
10.00 – 11.00 z ulicy Ładnej, Motelowej, Letniej, Langera i Jabłonnej
11.00 – 12.00 z ulicy Hażlaskiej, Gajowej, Sarniej, Dzikiej, Zajęczej, Majowej

Po południu od godz. 14.00- wznowienie adoracji w kościele M. Bożego, która potrwa do godz.18.00.
Zachęcamy do modlitwy mieszkańców:
14.00 – 15.00 z ulicy Króliczej, Jeleniej, Lisiej, Szarotka i Osiedlowej
15.00 – 16.00 z ulicy Owocowej, Pikiety, Północnej, Rudowskiej , Irysów, Goździków i Narcyzów
16.00 – 17.00 z ulicy Borsuczej, Wiewiórczej, Mysiej, Jeżowej, Tulipanów, Chabrów, Jaskrów, Nasturcji, Fiołków i Wrzosów
17.00 – 18.00 z ulicy Łanowej ,Bażanciej, Cieszyńskiej, Wiejskiej, Bocznej, Parchów, Majowej, Katowickiej i Stokrotek .

Zapraszamy chociaż na chwilę modlitwy nawet w innej porze w miarę wolnego czasu a także dla zapewnienia ciągłości adoracji.
O godz. 17.30 będzie nabożeństwo czerwcowe i spowiedż przed głównym odpustem parafialnym.

3. W przyszłą niedzielę (17. 06 ) przypada:
ODPUST KU CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ i JUBILEUSZ 40 LECIA ISTNIENIA PARAFII W PASTWISKACH.
Uroczysta Suma Odpustowa w kościele Opatrzności Bożej będzie o godz. 11.00.
Mszy św. będzie przewodniczył ks. kanonik Franciszek Holi wieloletni proboszcz a Słowo Boże wygłosi rodak ks. prof. Józef Budniak.
Nabożeństwo do Opatrzności Bożej o godz.15.00

4. Składam serdeczne podziękowanie za zorganizowanie tegorocznego Pikniku Rodzinnego.
I tak: pani Marii Cholewka głównej organizatorce, dyrektorowi SP nr. 6 p. Grzegorzowi Koniecznemu za wypożyczenie sceny,
namiotu i grili, Zieleni Miejskiej za wypożyczenie ławek, p. Przywara za pomoc w organizacji straży z OSP Pastwiska,
pani Lorek, Szczypka, Gazurek, Przywara, Strządała, Krzempek, restauracji „Pod Dębem” za pomoc w organizacji,
firmie KOH-I-NOOR za nagrody, paniom z KGW z pyszne ciasta oraz naszym ministrantom za chętną pomoc w przygotowywaniu pikniku.

5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła mieszkańcom z ul. Majowej,
w tym tygodniu na piątek proszeni są również mieszkańcy z tej ulicy od nr. 115 – 111; 114 – 108.

 


NIEDZIELA 03.06.2018

 

1. Przeżywamy XI Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za dar wolności.
Także dziś w Skoczowie odbędzie się coroczna diecezjalna pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę.
Rozpoczęcie o godz. 10.30 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. O godz.11.00 uroczysta Eucharystia.

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Msze św. w obydwu kościołach. O 17.00 w Opatrzności Bożej;
w Kalembicach o 18.00.
Z racji uroczystości nie będzie postu od pokarmów mięsnych.
sobota – Niepokalanego Serca NMP

3. Rozpoczęliśmy miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Litania do Serca Jezusowego będzie: w tygodniu po Mszach św., natomiast w niedzielę po Mszy św. o godz.11.00
w kościele Opatrzności Bożej i o godz. 17.30 (nabożeństwo) w kościele Miłosierdzia Bożego.

4. Słowa serdecznego podziękowania składamy dla parafian,
którzy przygotowali ołtarze na uroczystość Bożego Ciała.
Służbie liturgicznej za bogatą oprawę Mszy św., strażakom z Boguszowic i Pastwisk za obecność i policji za zapewnienie
bezpieczeństwa na trasie przejścia procesji, paniom w strojach regionalnych za podjęcie chorągwi Matki Bożej,
Różom Różańcowym, dziewczynkom sypiącym kwiaty.
Za przystrojenie domów na trasie przejścia procesji i liczną obecność parafian.

5. W przyszłą niedzielę Mszą św. o godz. 12.00 w kościele Marii Magdaleny rozpocznie się Marsz Dla Życia i Rodziny.
O 13.30 oficjalne rozpoczęcie na Rynku cieszyńskim.

6. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby parafii.
Zebrano 14.997 zł. Ławki zostały w całości wypłacone.
Całkowity koszt jednej ławki z podłogą, czyli: materiał, praca i malowanie wynosi 3.500 zł.
Wykonano 10 ławek, które są już systematycznie rysowane przez dzieci i ciągle poprawiane po każdej niedzieli.

7. Bóg zapłać mieszkańcom z ul. Cieszyńskiej i Bocznej za posprzątanie kościoła,
na piątek prosimy mieszkańców z ulicy Majowej od nr. 118 116 c ;125 a – 117.

 

NIEDZIELA 27.05.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- wtorek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej , zakonnicy
- środa – wspomnienie św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika
- czwartek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA.
Po Mszy św. o godz.9.30, wyruszy procesja eucharystyczna na ulice: Fiołków, Wrzosów i Rudowską.
Prosimy o pomoc mieszkańców tych ulic w przygotowaniu ołtarzy, które będą: na fasadzie kościoła Miłosierdzia Bożego,
w okolicy domów państwa: Palarczyk, Grzybek i Ochman.
Zakończenie procesji będzie na ul. Rudowskiej.
Nie będzie Mszy św. o godz. 11.00 w kościele Opatrz. Bożej.
Pozostałe msze św. bez zmian. Dekoracje i świeczniki są do odebrania w kościele Miłosierdzia Bożego we wtorek o godz. 18.30.
Prosimy aby na trasie procesji i nie tylko przyozdobić domy obrazami i symbolami religijnymi.
Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w tej uroczystości: panie do niesienia chorągwi Matki Bożej, panie z Róż Różańcowych ze świecami,
Ochotniczą Straż Pożarną z Boguszowic i Pastwisk ( ze sztandarami ) i dla utrzymania porządku na ulicach przejścia procesji.
Zapraszamy dziewczynki z przedszkola, zerówki i z klas: pierwszej i drugiej do sypania kwiatów.
Dzieci pierwszokomunijne w strojach.
Nasz udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

- piątek – wspomnienie św. Justyna. W tym dniu przypada dzień dziecka – modlimy się za wszystkie dzieci.
Także w piątek rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe,
które z racji dosyć miernego w nich uczestnictwa ograniczymy tylko do samej litanii odmawianej po Mszy św.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca.
Odwiedziny osób chorych i starszych będą od godz. 8.30.
Okazja do spowiedzi będzie w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od godziny 17.00 . W sobotę od 16. 30 – 17.00.

3. Sobota – o godz. 17.00 - Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót.

4. Także w sobotę na godz. 14.00 zapraszamy na drugi piknik rodzinny o charakterze ewangelizacyjnym z konieczną ciszą w godz. 17.00 – 19.00.
Zakończenie pikniku około godz. 21 .00.
Szczegóły imprezy na plakatach wywieszonych w gablotach i na stronach internetowych parafii.

5. Do wystawionych pod chórem puszek ( charakterystycznych ) można złożyć ofiarę na dalsze prace związane z budową świątyni OPATRZNOŚCI B0ŻEJ w Warszawie.

6. Nie ma już wolnych miejsc na wyjazd do Warszawy i Niepokalanowa.
Wyjazd będzie w dniach 8-9 czerwca. Zbiórka 8 czerwca (piątek) o 4:00 na parkingu przy kościelnym.
Cena 210 zł, obejmuje przejazd, nocleg oraz wszystkie bilety wstęu bez wyżywienia.
Powrót w godzinach nocnych z 9 na 10 czerwca.
Płatność najlepiej do 5 czerwca u ks. Grzegorza. Dzieci, młodzież oraz emeryi i renciści zabierają ze sobą legitymacje.

7. Szczególne podziękowanie związane z organizacją Uroczystości I Komunijnych pragniemy skierować do:
- p. Izabeli Pagacz – za pomoc w prowadzeniu prób i troskę o dzieci;
- zespołowi „Aeternum” za piękną oprawę muzyczną;
- p. Magdalenie Kruk – za podjęcie się i torskę o kwestie organizacyjno-finansową całej Urczystości;
- ojcom dzieci komunijnych za zadbania o porządek i skoszenie trawy wokół Kościoła;
- p. Wiolecie Olszar – za wykonanie wielu dekoracji do świątyni oraz udekorowanie jej kwiatami;
- p. Beacie Szczypka – za wykonanie dekoracji Ducha Świętego, wymalowanie podestu oraz pomoc w dekorowaniu;
- p. Joannie Urbanek, Kseni Chernik, Annie Kruszona oraz Gabrielii Macura za pomoc w strojeniu kościoła;
Dziękujemy również za dar serca. Jest to 50 sztuk obleczek na krzesła, które posłużą do kolejnych uroczystości w naszym kościele.

8. Zapraszamy młodych na spotkanie na Polach Lednickich, które w tym roku odbędzie się 2 czerwca.   
Koszt wyjazdu to 90 zł. ( autokar, ubezpieczenie, pakiet lednicki) Wyjazd z parafii św. Elżbiety (dolny parking).
Zbiórka w piątek 1 czerwca o godz. 23 30, powrót w niedzielę 3 czerwca w godzinach dopołudniowych.
Osoby niepełnoletnie prosimy o zabranie ze sobą zgody. Zapisy w parafii św. Elżbiety.
Zostało jeszcze kilka miejsc.

9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła rodzicom dzieci rocznicowych. Na piątek proszeni są mieszkańcy z ulic: Cieszyńskiej i Bocznej.

 

NIEDZIELA 20.05.2018

 

1. Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci pierwszokomunijnych o godz. 16.00 w Kalembicach.

2. W ramach Białego Tygodnia zapraszamy dzieci komunijne i ich rodziny na nabożeństwa majowe (17.30) i Msze św.
I tak: w poniedziałek, wtorek, piątek i sobotę do Kalembic; w środę i czwartek do Pastwisk.

3. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
a) poniedziałek – NMP Matki Kościoła.
Msze św. będą: w Pastwiskach o 17.00 (16.30 nabożeństwo majowe); w Kalembicach o 18.00.
b) czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
c) sobota – św. Filipa Nereusza, kapłana.
W tym dniu modlimy się za wszystkie matki z okazji ich święta.

4. W czwartek 24 maja o godz.18.30 (Kalembice) obędzie się próba z dziećmi przed Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej.

5. Kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania będzie:
- piątek (25 maja) o godz. 19.00 - uczniowie gimnazjum
- sobota (26 maja) o godz. 16.00 - uczniowie klas siódmych

6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Na Mszy św. o godz. 9.30 będziemy przeżywać Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klas czwartych.

7. Składka z przyszłej niedzieli do kopert będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii na ostateczne
wypłacenie ławek w kościele Opatrzności Bożej i na dalsze prace związane z budową ogrodzenia wokół kościoła Miłosierdzia Bożego.

8. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i prace porządkowe wokół kościoła rodzicom dzieci pierwszokomunijnych,
na piątek do tych samych zajęć proszeni są rodzice dzieci przeżywających rocznicę komunii św.

9. W dniach 9-10 czerwca organizujemy wyjazd do Warszawy i Niepokalanowa.
W programie: Świątynia Opatrzności Bożej, grób ks. Jerzego Popiełuszki,
bazylika Wszechpośredniczki łask w Niepokalanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie stadionu Narodowego, starówka, łazienki.
Cena ok. 200 zł./os (obejmuje przejazd, nocleg, wszystkie bilety wstępu).
Zapisy u ks. Grzegorz.


NIEDZIELA 13.05.2018

 
1. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha świętego.

2. Nabożeństwa majowe są odprawiane w tygodniu o godz. 17.30,
natomiast w niedzielę: w kościele Opatrzności Bożej po Mszy św. o godz. 11.00;
a w kościele Miłosierdzia Bożego o godz. 17. 30
(wyjątek 20 maja kiedy to nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych zostanie odprawione o godz. 16.00).

3. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- poniedziałek – święto św. Macieja, apostoła
- środa – św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika
- piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

4. W przyszłą niedzielę przypada UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.
Na Mszy św. o godz. 9.30 będziemy przeżywać uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Prosimy, aby na tę okoliczność krewni tych dzieci skorzystali z sakramentu pokuty.
Spowiedź dla dzieci komunijnych i najbliższych będzie w sobotę 19 maja od 10.00 – 12.00.
Zwracamy się z prośbą aby osoby nie związane z rodzinami dzieci pierwszokomunijnych
uczestniczyły we Mszach świętych w innych godzinach.

5. W czwartek 24 maja o godz.18.30 (Kalembice) obędzie się próba z dziećmi z
klas czwartych przed Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej.

6. Ostatnia próba dzieci przed Uroczystością I Komunii św.
tym razem z rodzicami odbędzie się w piątek 18 maja od 18:30.

7. Kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania będzie:
- piątek ( 25 maja ) o godz. 19.00 - uczniowie gimnazjum
- sobota ( 26 maja ) o godz . 16.00 - uczniowie klas siódmych

8. Zapraszamy młodych na spotkanie na Polach Lednickich, które w tym roku odbędzie się 2 czerwca.

Tegoroczna Lednica będzie  spotkaniem ze spojrzeniem Boga.
W nim odkryjemy swoje „Jestem”.  Warto spotkać się na Lednicy – w miejscu prawdziwego spojrzenia na człowieka.
Zaproście swoich przyjaciół i bliskich.

Koszt wyjazdu to 90 zł. ( autokar, ubezpieczenie, pakiet lednicki)
Wyjazd z parafii św. Elżbiety (dolny parking).
Zbiórka w piątek 1 czerwca o godz 23 30, powrót w niedzielę 3 czerwca w godzinach dopołudniowych.
Osoby niepełnoletnie prosimy o zabranie ze sobą zgody.
Zapisy w parafii św. Elżbiety.
Ilość miejsc ograniczona.


9. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła mieszkańcom z ul. Wiejskiej i Parchów,
na piątek proszeni są rodzice dzieci pierwszokomunijnych.
Natomiast ojców tychże dzieci prosimy o skoszenie trawy i inne prace porządkowe wokół kościoła (piątek/ sobota).

 

NIEDZIELA 06.05.2018

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- wtorek – uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. „dni krzyżowe” czyli dni modlitw o urodzaje.
W tej intencji modlimy się:
- w poniedziałek za mieszkańców Boguszowic
- wtorek – za mieszkańców Kalembic
- środa – za mieszkańców Pastwisk.
Modlitwom będzie towarzyszyła procesja do krzyży misyjnych i litania do Wszystkich Świętych.
Następnie - nabożeństwo majowe i Msza święta.

3. Próba z dziećmi przed I Komunią św. będzie 12 maja od: 10 - 12.
Po niej dzieci spoza SP6 zostają na próbną spowiedź.

4. Od piątku rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

5. W przyszłą niedzielę przypada UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEG0 i odpust ku czci św. Izydora Oracza.
Suma odpustowa będzie w kościele Opatrzności Bożej o godz. 11.00.
Zapraszamy.

6. Bóg zapłać mieszkańcom z ul. Wrzosów za posprzątanie kościoła
a w tym tygodniu proszeni mieszkańcy z ulic: Wiejskiej i Parchów.

 

NIEDZIELA 29.04.2018

 

1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
- wtorek - św. Józefa, rzemieślnika
- środa - św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
- czwartek - Uroczystość NMP Królowej Polski (msze św. w porządku niedzielnym )
- piątek – św. Floriana, męczennika

2. We wtorek rozpoczynamy nabożeństwa majowe,
które będą w niedzielę i święta po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele Opatrzności Bożej,
natomiast w kościele Miłosierdzia Bożego o godz. 17. 30.
W tygodniu o godz. 17.30., przed Mszami św. w danym kościele.
Dla dzieci zostały przygotowane plansze i obrazki za uczestnictwo w nabożeństwach majowych (na dni powszednie).
Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci.
Zachęcamy też do przyozdobienia kapliczek i krzyży przydrożnych znajdujących się na terenie naszej parafii.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca maja.
Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty będzie pół godziny przed majówką we wtorek, środę i piątek.
Owiedziny chorych w piątek od 9:00 zapisy w zakrystii.

4. W sobotę o godz. 17.00 rozpoczynamy Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.
Zgodnie z objawieniami fatimskimi posiada ono charakter przebłagalno – wynagradzający za grzechy bliskich i całej ludzkości.
Warunkiem owocnego uczestnictwa w nim jest stan łaski uświęcającej i przyjęcie komunii wynagradzającej.
Od godz. 16.30 – 17.00 w sobotę można będzie skorzystać z sakramentu spowiedzi.

5. Trzecia próba dla dzieci przed Komunią św. odbędzie się w piątek 4 maja od 18:30 do 20:00

6. W piątek 4 maja Ksiądz Biskup Roman Pindel udziela dyspensy
dotyczącej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

7. 5 maja organizujemy wyjazd do Wałbrzycha oraz Wambierzyc.
Dzieci, młodzież, renciści i emeryci zabierają legitymacje.
Zapisy osobiście lub telefonicznie u ks. Grzegorza.

8. Składka dzisiejsza będzie przeznaczona na potrzeby diecezji.

9. Bóg zapłać mieszkańcom z ul. Narcyzów za posprzątanie kościoła,
w tym tygodniu na piątek, proszeni są mieszkańcy z ulicy Wrzosów

 

NIEDZIELA 22.04.2018

 

1. Modlimy się o nowe powołania do służby Bożej w Kościele Chrystusowym.

2. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski,
środa – święto św. Marka , ewangelisty.

3. Druga próba dla dzieci przed Komunią św. odbędzie się w sobotę 28 kwietnia od 11:00 do 13:00.

4. 5 maja organizujemy wyjazd do Wałbrzycha oraz

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła