ŻYCZENIA WIELANOCNE

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał. Chcielibyśmy, aby ta radosna nowina dotarła pod strzechę każdego domostwa w naszej parafii, do każdej rodziny, a zwłaszcza tam gdzie najwięcej jest cierpienia.

Pragniemy, by ta wspaniała wieść dotarła do wszystkich serc, bo tam właśnie Bóg pragnie zasiać Dobrą Nowinę.

Zmartwychwstały Jezus niech niesie nadzieję w tych trudnych dla nas czasach oraz wzmacnia wiarę w zwycięstwo dobra nad złem.

Niech Jezus Miłosierny błogosławii naszej parafii oraz napełnia nas miłością i pokojem.

Weselmy się i z wiarą patrzmy w przyszłość.

- Ks. proboszcz Stanisław Furczoń oraz ks. wikariusz Adrian Trzopek

 

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła