ZAKOŃCZENIE RORAT

W przededniu wigiljnej wieczerzy po raz ostatni dzieci przybyły do kościołów, by oczekiwać nadejścia Dzieciątka Jezus. Przez trzy i pół tygodnia przychodziły do świątyni, by poznać historię wcielenie Słowa - Boga żywego, który dwa milenia temu przyoblókł ciało człowieka, by zbawić rodzaj ludzki. Wielce serce się raduje, że w tych trudnych czasach są jeszcze dzieci, które łakną Bożej Miłości, a słowa Jezusa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże", są nadal żywe i obecne. Do zobaczenia za rok!

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła