XIX AKCJA KRWIODAWSTWA

 

ZAPROSZENIE  NA  AKCJĘ  KRWIODAWSTWA

 

 

         Oddział  PCK w Cieszynie zwraca się z gorącym apelem do wszystkich, którym dobro drugiego człowieka leży na sercu, zapraszając na  XIX akcję krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia”.

         Oddać krew i zarejestrować się do banku dawców  szpiku kostnego będzie można 2 kwietnia 2019 r. (we wtorek) w  godzinach od 900 do 1530 na Rynku w Cieszynie.

          Podczas akcji od 10:00 do 13.00 będą wydawane Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a od 9.00 do 16.00 odbędzie się bezpłatne znakowanie identyfikacyjne rowerów syntetycznym DNA.

 

Wymagania wobec osób pragnących oznakować rower:

  1. ukończone 18 lat i zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego (dokument potwierdzający tożsamość),
  2. faktura/rachunek za zakup roweru lub oświadczenie informujące, że jest się właścicielem roweru (wypełniane w miejscu znakowania),
  3. zgoda na oznakowanie roweru i przetwarzanie danych osobowych w związku ze znakowaniem roweru (wypełniane w miejscu znakowania),
  4. czysty, przepisowo wyposażony rower:
    - z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
    - z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
    - co najmniej jeden sprawnie działający hamulec.


Zapraszamy wszystkich Państwa 2 kwietnia na cieszyński Rynek!

Andrzej Krzempek

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła