WIGILIA PASCHALNA

"Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj, się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!"

Wczoraj uczestniczyliśmy w Wigilii Paschalnej, centralnym punkcie roku liturgicznego - najpiękniejszej liturgii, którą przenikały hymny, psalmy i litanie, a także czytania z Pisma Świętego. Odnowiliśmy również swe przyrzeczenia chrzcielne. Kazanie podczas uroczystości wygłosił ks. proboszcz Stanisław Furczoń. Oprócz licznie zgromadzonych wiernych uroczystość uświetniły poczty honorowe strażaków z OSP, panie w regionalnych strojach, a także po raz pierwszy nowa formacja - Dzieci Maryi. Za oprawę muzyczną odpowiadał zespół Aeternum.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła