UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W CZERWONEJ STREFIE

Wobec zaostrzonych przepisów sanitarnych w związku z czerwoną strefą naszego powiatu, zgodnie z zaleceniami biskupa ordynariusza Romana Pindla, ilość osób uczestniczących we Mszach św. i innych nabożeństwach powinna wynosić:

A   Kościół Opatrzności Bożej:

- 24 miejsca w ławkach w wyznaczonych miejscach (naklejki);

- 6 miejsc na chórze po przekątnej, po 3 osoby  z obu stron;

- 1 osoba w przedsionku , 1 osoba w kaplicy. Łącznie 32 osoby;

- na całym placu kościelnym w odstępie 3 m. kwadr.

 

B  Kościół Miłosierdzia Bożego:

- 36 miejsc w nawie głównej (naklejki);

- 11  pod chórem i przedsionku łącznie;

- 8 miejsc na chórze (w odpowiedniej odległości od organisty w obu kościołach)

- 5 miejsc w kaplicy fatimskiej. Łącznie 60 osób.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła