UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW.

Zapisy osób, na Mszę św. sobotnią (24.04) i niedzielne(25.04),odbędą się w sobotę i w niedzielę po zakończonej liturgii.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła