Spowiedź Wielkopostna

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. Fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego jednoznacznie wskazuje jak istotne jest miłosierdzie Boże podczas sakramentu pokuty. Mając to na uwadze, zadecydowano, że nowopowstała kaplica w Kościele Opatrzności Bożej będzie poświęcona właśnie miłosierdziu Bożemu. Do kaplicy przeniesiono konfesjonał, tak aby wierni czuli się bardziej komfortowo w czasie spowiedzi. Oddanie do użytku kaplicy przypadło we właściwym momencie, bo w czasie Wielkiego Postu. Szczególnie w tym czasie zachęcamy wiernych do przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Nie zostawiajcie tej decyzji na ostatnią chwilę. Czekamy na Was nie tylko o wyznaczonych porach (patrz ogłoszenia), lecz niemal zawsze przed Mszą świętą.

Do zaproszenia dołączamy zdjęcia ilustrujące wynik pracy w nowopowstałej kaplicy. Czekamy jeszcze na ukończenie obrazu Jezusa Miłosiernego.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła