RORATY 2020

Zapraszamy na spotkania adwentowe od poniedziałku do soboty o 17.00 w Pastwiskach i o 18 w Kalembicach, które w tym roku będą przybliżać nam tajemnicę Mszy Świętej. Podczas Rorat nie tylko dzieci ale i dorośli nauczą się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć. Dowiedzą się nie tylko tego, co podczas Mszy Świętej się dzieje, ale przede wszystkim, że każda Msza Święta jest ofiarą Jezusa Chry­stusa prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii.

Poznają też ludzi – na przykład ogłoszonego ostatnio błogosławionym Carla Acutisa, dla których Eucharystia była najważniejszą chwilą każdego dnia i największą świętością. Wśród nich będą też: święta mama, siostry zakonne i zakonnik, ksiądz, studenci, a nawet małe dzieci.

Uczestniczącym w Roratach dzieciom, młodzieży, rodzicom i dziadkom życzymy mocnej i niezachwianej wiary w żywą obecność Pana Jezusa podczas każdej Mszy Świętej. Niech On wzmacnia wszystkich swoim słowem i Ciałem na drodze do nieba.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła