Prezbiterium jeszcze piękniejsze

Zdjęcia odnowionego prezbiterium okraszamy tekstem z biuletynu parafialnego z przed kilku tygodni.

Na początku stycznia w kościele Opatrzności Bożej ustawiono nowy ołtarz przywieziony z Turcji. Wykonano go z marmuru, który współgra z przylegającym do ściany prezbiterium ołtarzem przedsoborowym. Poprzednio w jego miejscu stał drewniany ołtarz z wizerunkiem baranka. Ks. Antoni Łatko w kronice parafialnej pod koniec 1972 roku zanotował tak: „Pasterka odprawiona została przy nowym ołtarzu wykonanym przez mistrza stolarskiego Franciszka Sztwiertnię z Pastwisk”. Ołtarz ten zostanie przeniesiony do kaplicy bocznej kościoła Miłosierdzia Bożego. Ołtarz nie jest zwyczajnym stołem. W Starym Testamencie wielokrotnie pisze się o stawianiu nowego ołtarza na pamiątkę spotkania z Bogiem. Tak czynili wszyscy patriarchowie. Wraz ze skrystalizowaniem się kultu w Jerozolimie powstały trzy ołtarze: całopalenia, na chleby pokładane oraz kadzielny. W tym czasie dotknięcie się rogu ołtarza symbolizowało powierzenie się w opiekę Bogu. Z kolei  w Ewangelii św. Mateusza Jezus mówi tak: „Cóż bowiem ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży” oraz „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się
z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!”. Dziś ołtarz znajduje się w centrum świątyni. Wokół niego gromadzi się Lud Boży podczas sprawowania Eucharystii. Wtedy na ołtarzu, pod sakramentalnymi znakami, uobecnia się ofiara krzyżowa, w której Jezus wydał się za nas dla naszego odkupienia. Ze względu wartość ołtarza i jego świętość należy mu się najgłębszy szacunek. Dlatego ołtarz powinien być zarezerwowany tylko do kultu Bożego. Przejawem czci względem ołtarza jest zwyczaj nakrywania go co najmniej jednym obrusem, przyozdabianie kwiatami oraz świecami. Szacunek wobec ołtarza przejawia się również w gestach. Dlatego też kapłani przy przyjściu do niego kłaniają się mu. Również całują go. Gest ten skierowany jest do Chrystusa, który jest „jedynym najdoskonalszym ołtarzem”. Kolejną formą czci jest okadzanie ołtarza mające swe korzenie w pokłonie Trzech Króli oraz historii Marii z Betanii, która namaściła wonnym olejkiem stopy Jezusa.

 

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła