POLSKA POD KRZYŻEM

W łączności z wydarzeniem ewangelizacyjnym „ Polska pod krzyżem ", które odbędzie się na lotnisku Kruszynie – Włocławek 14 września, między innymi nasza diecezja organizuje modlitwy na górach i wzgórzach, gdzie postawiono krzyże jubileuszowe. W naszym rejonie jest to krzyż w Skoczowie – Kaplicówce. Rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 8.00 modlitwą do Ducha Świętego, następnie różaniec. O godz. 9.00 Msza św., od 10.00  adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 15.00 i koronka do Miłosierdzia Bożego. W każdej godzinie  można się dołączyć do tego wielkiego nabożeństwa. Wobec szerzących się ideologii, laksyzmu moralnego i antychrześcijańskich poglądów zachęcamy do modlitwy w intencji ojczyzny oraz jej chrześcijańskiej przyszłości.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła