OGŁOSZENIA RÓŻNE

Zgodnie z pośbą skierowaną do naszej parafii przekazujemy niniejsze ogłoszenia.

Wszelkie szczegóły w plikach graficznych.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła