NOWENNA W INTENCJI OJCZYZNY

Księża z naszej parafii apelują do wiernych naszej wspólnoty, by dołączyli do odmawiania Nowenny w intencji ojczyny w dniach 16-24 marca, zawsze po Apelu Jasnogórskim. Jeśli nie będzie to możliwe, zachęcamy by odmówić modlitwę w dowolnym momencie dnia.

Intencje nowenny w poszczególne dni:

16 marca o „odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”.

17 marca „O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną”.

18 marca „O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski”.

19 marca „O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin”

20 marca „O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”.

21 marca „O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny”.

22 marca „O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych”.

23 marca „O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”.

24 marca "O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.

 

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła