NOWE OBOSTRZENIA!

W związku z kolejnym zaostrzeniem przepisów dot. uczestnictwa we Mszach św. i innych nabożeństwach od soboty (07.11.20) w kościołach nie powinno być więcej niż (nie licząc kapłana i służby liturgicznej):

- 47 osób w kościele Miłosierdzia Bożego,

- 20 osób w kościele Opatrzności Bożej.

Jednocześnie przypomina się, by wierni siadali w miejscach oznaczonych.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła