MŁODZI U PROGU

Grafik najbliższych spotkań dla kandydatów do przyjęcia bierzmowania:

03 grudnia: godz.10.00 - grupa A (była klasa 8 A i przypisani do niej spoza SP 6)

godz.11.00 - grupa B (była klasa 8 B i pozostali przypisani spoza SP 6)

Po spotkaniu młodzież, spoza SP 6, będzie weryfikowana ze znajomości zadanego zestawu pytań katechizmowych.

10 grudnia - sobota: godz. 18.00 Msza św. i czuwanie adwentowe - wszystkie cztery grupy

17 grudnia - sobota: godz. 10.00 - grupa C (klasa 8 A)

godz. 11.00 - grupa D (klasa 8 B)

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła