Komunikat ks. Proboszcza Stanisława Furczonia

 

Komunikat ks. Proboszcza Stanisława Furczonia skierowany do wszystkich parafian w związku z pandemią koronawirusa.

 

1 Od poniedziałku (16.03.2020 ) zostanie wyłączony z użytku kościół Opatrzności Bożej, aż do odwołania. Wyjątek będzie stanowić niedziela.
Powodem jest zbyt mała kubatura obiektu i dodatkowe utrudnienia spowodowane malowaniem obiektu, co skutkuje dużym zagęszczeniem ludzi na jeszcze mniejszej obecnie powierzchni.

2 Msze św. niedzielne i nabożeństwo Gorzkich Żali (bez ucałowania relikwii) nie ulegną zmianie.

3 Wszystkie Msze św. w tygodniu będą odprawiane w
kościele Miłosierdzia Bożego, a zamówione intencje nie ulegają zmianie. Jest to duży kościół i lepiej odpowiada zaostrzonym przepisom bezpieczeństwa .

4 Zachęcam do uczestnictwa w sobotniej i niedzielnej Mszy św. wieczornej, która jak do tej pory cieszyła się umiarkowanym uczestnictwem parafian.

5 Wobec powstałej sytuacji ważna jest solidarność, właściwe
zrozumienie poważnego problemu i jedność całej parafii (na której mi zawsze zależało).
Po to ,,my w jedności ” mamy dwa kościoły.

6 Instrukcja dotycząca ewentualnego przyjęcia Komunii św.
na rękę. Lewą rękę kładziemy na prawą w formie krzyża. Do lewej ręki komunię daje kapłan a prawą bierzemy ją do ust.
Osoby, które w tym wyjątkowym czasie chcą w sposób zwyczajny przystępować do komunii św. proszę o przystępowanie do niej na końcu, albo do drugiego kapłana/ ewentualnie szafarza.

Miejcie się zdrowo
Z kapłańskim błogosławieństwem
Proboszcz

Andrzej Krzempek

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła