EUREKA - ODKRYJ ŻYWEGO JEZUSA

8 lutego 2020 r. w naszej parafii rozpoczęliśmy regularne spotkania dla młodzieży w ramach przygotowania ich do bierzmowania.

Kurs Eureka - to cykl spotkań, których celem jest doświadczenie spotkania z Jezusem i podjęcie świadomej decyzji wiary i zaufania Jezusowi. Kurs jest bardzo ważnym elementem programu „Młodzi Na Progu”, który w calej naszej doecezji formuje młodych ludzi w wierze. Spotkania te są często momentem przełomowym w całym etapie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Doświadczają oni Bożej miłości i akceptacje ze strony ekipy prowadzącej, w skład której wchodzi młodzież naszej parafii oraz członkowie Wspólnoty Zacheusz.

Każde spotkanie odbywa sie w sobotę (raz w miesiącu) o godz. 16 w kościele Miłosierdzia Bożego.  Nastepne spotkanie 14 marca 2020.

Otoczmy kandydatów do bierzmowania jak również prowadzących kurs naszą modlitwą, niech autentycznie zbliżą się do Jezusa i umocnią w wierze, nadzieji i miłości.

Andrzej Krzempek

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła