CIESZYŃSKA DROGA KRZYŻOWA

ZAPROSZENIE 
NA CIESZYŃSKĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ

 

 

Tegoroczna Droga Krzyżowa Parafii cieszyńskich połączy 
kościoły św. Elżbiety w Cieszynie i Imienia NMP w Bobrku. 
Rozpoczęcie 23 marca o godzinie 17:00 w kościele św. Elżbiety. 
Następnie przejście ulicami: 
Katowicką, Wiejską, Małą, Przepilińskiego, Filipowicza i Kościuszki 
do kościoła w Bobrku, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta.


Delegacje niosą Krzyż według następującego porządku:

Do stacji 1 i 2 – Parafia Św. Elżbiety

Do stacji 3 i 4 – Parafia Św. Marii Magdaleny

Do stacji 5 i 6 – Parafia Św. Jerzego

Do stacji 7 i 8 – Parafia Pastwiska

 Do stacji 9 i 10 – Parafia Mnisztwo

Do stacji 11 i 12 – Parafia Krasna

Do stacji 13 i 14 – Parafia Bobrek

 

 

Andrzej Krzempek

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła