40-LECIE PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ

W tym roku nasza wspólnota parafialna obchodzi 40-lecie istnienia. Decyzją ks. proboszcza Stanisława Furczonia postanowiono, że parafianie będą obchodzić ten jubileusz wraz z odpustem ku czci Opatrzności Bożej. Uroczysta suma odpustowa rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 11.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej. Mszę Śwętą koncelebrowali: ks. proboszcz Stanisław Furczoń, ks. kan. Franciszek Holi, ks. prof. Józef Budniak oraz ks. Andrzej Rdest. Swą wizytą zaszczyciły nas również siostry zakonne i misjonarki pochodzące z naszej parafii. Kazanie na temat Opatrzności Bożej wygłosił ks. Józef Budniak. Parę słów na temat samej parafii powiedział również emerytowany proboszcz naszej parafii - ks. kan. Franciszek Holi. Nie zabrakło również wzruszających chwil. Ksiądz Stanisław wręczył siostrze Zofii Kusy medal za zasługi w krzewieniu wiary. Z kolei parafianie złożyli życzenia ks. kan. Franciszkowi Holiemu z okazji nadchodzącej 55 rocznicy święceń kapłańskich.

Paweł Czerkowski

Galeria

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Cieszynie
ul. Krokusów 8, 43-400 Cieszyn

tel. 33 825 37 18
parafia@opatrznoscbozacieszyn.pl

Zdjęcie Kościoła